กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

PSU Mathematics Competition 2024

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 3 สิงหาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พฤหัส 11 กรกฎาคม 2567

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

250 บาท

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ประถมปลาย/มัธยมต้น/มัธยมปลาย

ของรางวัล

เงินรางวัลและเกียรติบัตร

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

วิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศชาติ จึงควรมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองตลอดจนครู ตระหนักถึงความสำคัญของวิชานี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดคำนวณ และวิเคราะห์

เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ดังนั้นสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จึงได้จัดโครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (PSU Mathematics Competition 2024 – PMC2024) ซึ่งเป็นโครงการสอบแข่งขันเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์เน้นทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ต้องการวัดความสามารถของตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งผลการจัดงาน ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันได้ทราบผลการวัดระดับและนำผลสอบที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp