กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ฝึกงาน

Rakkaew Internship Program

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

การฝึกงาน

วันที่จัดกิจกรรม

28 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อาทิตย์ 31 ธันวาคม 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4
– ศึกษาในระดับปริญญาตรี (สามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา)
– เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความละเอียด รอบคอบ
– สามารถใช้Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 48 (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

มูลนิธิรากแก้ว

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

สำหรับนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริง เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าทำงานจริง ในการทำงานผ่านการเข้าร่วมโครงการ Rakkaew Internship Program โดยมูลนิธิฯ ยินดีรับนักศึกษาในรูปแบบ การฝึกงาน (Internship Program) และการฝึกสหกิจศึกษา (Co-Operative Education)

คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 จากทุกสถาบัน
 • ศึกษาในระดับปริญญาตรี (สามารถสมัครได้ทุกสาขาวิชา)
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถใช้Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตความรับผิดชอบที่สนใจ มี 6 ขอบเขตสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ขอบเขต

 1. สื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์
 2. การออกแบบกราฟิก (Creative Intern)
 3. ทรัพยากรบุคคล/การบัญชี/การจัดการสำนักงาน
 4. ออกการฝึกอบรม กิจกรรม (Training & Operations)
 5. เครือข่ายศิษย์เก่าโครงการ (Alumni Network)
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล และผลกระทบ (Data Analytics & Impact)

ระยะเวลา สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งปี

สหกิจฯ – 16 สัปดาห์ หรือ 1 เทอม เป็นอย่างต่ำ บางสถาบันฯ อาจจะมากกว่า 1 เทอม
ฝึกงาน – ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 25 วัน อาจจะได้มากกว่านั้นได้
ทั้งนี้อ้างอิงตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดกำหนดไว้

สถานที่ฝึก โครงการรากแก้ว ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume พร้อมกับระบุขอบเขตการรับชอบที่สนใจ ระยะเวลาที่สามารถฝึกงานได้ และเหตุผล
ที่สนใจฝึกงาน กับมูลนิธิรากแก้ว มาที่ [email protected] โดยทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครที่ถูกคัดเลือก

ผลตอบแทน

 • ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่มีมีค่าตอบแทน แต่ผู้ฝึกงานสามารถเบิกค่าเดินทาง และค่าโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำงานได้ในกรณีมีการปฏิบัติงานนอกสำนักงาน
 • ใบรับรองการทำงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ 082-542-9462 หรือ เพจเฟสบุ๊ค โครงการรากแก้ว
www.rakkaew.org


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp