ประกวดแข่งขัน

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จะประกาศผลรางวัล

18 ธันวาคม 2563

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

10 พฤศจิกายน 2563

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว

ระดับการศึกษาของผู้สมัคร

นักเรียนมัธยม / บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

เกียรติบัตรและเงินรางวัล

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

สำหรับการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมายในปีนี้ มีการประกวดผลงาน 4 ประเภท ได้แก่

  1. เรื่องสั้นสะท้อนสังคมระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “สิทธิและวัฒนธรรมในโรงเรียน” โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,500 บาท
  2. บทความวิชาการระดับประชาชนทั่วไปในหัวข้อ “เพศ ความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกัน” โดยประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
  3. บทกวีประเภทกลอนสุภาพในหัวข้อ “ความแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย” โดยประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
  4. ภาพถ่ายสร้างสรรค์ทางกฎหมายในหัวข้อ “Law and social change” โดยประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา รางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสมัครและส่งผลงานทุกคนจะได้หนังสือรับรองการเข้าร่วมประกวดจากทางคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH