ค่ายพัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์

[เลื่อนค่ายไม่มีกำหนด] Science Kid 2020 ค่ายวิทย์สำหรับน้องๆ ประถม 4-6

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศเลื่อนกิจกรรม “Science Kid 2020”
ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 21-22 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุม ทางทีมงานมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรเลื่อนกิจกรรม ” Science Kid 2020 ” ออกไปก่อน โดยจะแจ้งวันจัดกิจกรรมให้ทราบใหม่ในภายหลัง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

21-22 มีนาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

10 มีนาคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

80 คน

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

ค่าใช้จ่าย

3,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

การศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่ฟังครูสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น น้องๆ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการวิชาที่จำเป็นหลายแขนงเข้าด้วยกัน ทั้ง วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะศาสตร์ (Art) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเรียกรวมว่า STEAM Education

การเรียนแบบ STEAM เป็นการเรียนโดยเน้นกิจกรรมในห้องเรียนโดยใช้สื่อช่วยในการเรียนการสอน การใช้วัสดุอุปกรณ์รอบตัวเป็นสื่อในการเรียน การทดลองทางวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว เพื่อลดการท่องจำให้น้อยลง คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการทางวิชาการซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม “Science Kid 2019” ให้แก่น้องๆ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และภาษาอังกฤษ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการศาสตร์ที่จำเป็นหลายแขนงเข้าด้วยกันได้

โดยจัดเป็นค่ายไม่พักค้างคืนจำนวน 2 วัน ประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อีกทั้งร่วมกิจกรรมการทดลองในฐานต่างๆ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH