กิจกรรมอื่นๆ

SDGs Youth Seminar

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

27 ตุลาคม 2562

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนที่รับ

150 คน

งานนี้เหมาะกับใคร?

นักเรียนม.ปลาย (อาชีวะสมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

300 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

C-ASEAN ห้องประชุม 1202-1203 เลขที่ 90 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม)

จัดโดย

คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

Line @ysdathailand ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการ SDGs Youth Seminar

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 ถึง 30 ปีที่มีความสนใจเคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้มีโอกาสรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยให้เป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรเยาวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในองค์กรทุกภาคส่วนของสังคมไทยร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้กับเยาวชน

ประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

วัตถุประสงค์ของงาน

1. เพื่อแถลงความตั้งใจของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย
2. เพื่อแถลงผลงานของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยให้เป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรเยาวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.10 น.
สถานที่: C-ASEAN ห้องประชุม 1202-1203 เลขที่ 90 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน: 300 บาท

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH