ติวข้อสอบ รัฐศาสตร์

[หมดเขตแล้ว] โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 7 ภาคใต้

วันที่จัดโครงการ

6-8 พฤศจิกายน 2558

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

250 บาท (เฉพาะกิจกรรมติวเสริมความรู้)

จัดโดย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*กิจกรรมการเเข่งขันรับเฉพาะนักเรียนมัธยมปลายภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

โครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 7 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นโครงการแบบไป-กลับ ไม่มีพักค้างคืน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม

 • เเนะเเนวการศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์
 • การตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์
 • การติวความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์

โครงการโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ (วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน)

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

รางวัล :

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ : โล่รางวัลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ : โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลนักพูดยอดเยี่ยม การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์ : โล่รางวัลคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร

ช่องทางการสมัคร

 • สแกนใบสมัครและส่งมาทางอีเมล์ singhadangsunjorn@gmail.com หรือ
 • ส่งแฟกซ์มาที่ หมายเลข 02-696-5302

**หมายเหตุสำหรับทั้งสองช่องทาง**

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=0B5bRTyu9MZ_jclVPOEhVWUtCbE0
 2. ภายใน 1 ทีมสามารถคละระดับชั้นได้ และไม่จำกัดแผนการศึกษา (ม.4-6)
 3. โรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
 4. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้สมัครและคุณครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) มาในใบสมัครด้วย

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ !! ถึง 26 ตุลาคม 2558

โครงการตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ (วันที่ 6 พฤศจิกายน)

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

รางวัล :

 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท และเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ : โล่รางวัลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท และเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ : โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และเกียรติบัตร
 4. รางวัลผู้ทำคะแนนรอบคัดเลือกสูงสุด : โล่รางวัลคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร

ช่องทางการสมัคร

 • สแกนใบสมัครและส่งมาทางอีเมล์ singhadangsunjorn@gmail.com หรือ
 • ส่งแฟกซ์มาที่ หมายเลข 02-696-5302

***หมายเหตุสำหรับทั้งสองช่องทาง***

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=0B5bRTyu9MZ_jbWFsRXBwMFZTNzA
 2. โรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
 3. ภายใน 1 ทีมสามารถคละระดับชั้นได้ และไม่จำกัดแผนการศึกษา (ม.4-6)
 4. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้สมัครและคุณครูที่ปรึกษา มาในใบสมัครด้วย
 5. ทุกโรงเรียนต้องมีการเซ็นรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ !! ถึง 26 ตุลาคม 2558

โครงการติวความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ (วันที่ 7-8 พฤศจิกายน)

ค่าใช้จ่าย : 250 บาท ( ครอบคลุม : เอกสารประกอบการติว , อาหารกลางวัน 2 มื้อ , อาหารว่าง)

กรุณาโอนเงินเข้า
ธนาคารกรุงไทย สาขา ธรรมศาสตร์รังสิต
ชื่อบัญชี “โครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่7”
หมายเลขบัญชี : 475-0-97677-6

หลังจากโอนเงินสามารถส่งใบสมัครได้ 4 ช่องทางด้วยกันได้แก่

ช่องทางแรก : ใบสมัครออนไลน์ http://goo.gl/forms/NfZK9hejVH

 • เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเวลาที่โอน
 • รอรับอีเมล์ยืนยันจากทางโครงการ (ภายในระยะเวลา 2 วัน) เพื่อปริ้นเอกสารมายืนยันตัวในวันงาน

ช่องทางที่สอง : ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

“ โครงการสิงห์แดงสัญจร งานกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121”

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=0B5bRTyu9MZ_jeGNkWndHOER4M3M
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาในจดหมาย
 • กรุณาแนบสลิปการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชน

ช่องทางที่สาม : สแกนใบสมัคร และส่งมาที่ singhadangsunjorn@gmail.com

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=0B5bRTyu9MZ_jeGNkWndHOER4M3M
 • โปรดสแกนสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาในอีเมล์
 • กรุณาแนบสำเนาสลิปการโอนเงินมาในอีเมล์

ช่องทางที่สี่ : ส่งแฟกซ์มาที่ หมายเลข 02-696-5302

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=0B5bRTyu9MZ_jeGNkWndHOER4M3M
 • โปรดสแกนสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัครที่ส่ง
 • แนบสลิปการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชน

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/a.413469985393110.95438.408651225874986/919338904806213/?type=3]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า