ค่ายแนะแนว รัฐศาสตร์

สัมผัสรัฐศาสตร์: ห้องเรียนรัฐศาสตร์จำลอง โดยพี่ๆ สมัชชานิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

ทุกวันเสาร์
7 กันยายน 2562
14 กันยายน 2562
5 ตุลาคม 2562
12 ตุลาคม 2562
27 ตุลาคม 2562
9 พฤศจิกายน 2562
23 พฤศจิกายน 2562

ปิดรับสมัคร

31 สิงหาคม 2562

จำนวนที่รับ

30 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ค่ามัดจำ 500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)
โดยทางผู้จัดจะคืนเงินค่ามัดจำในวันสุดท้ายของหลักสูตร

สถานที่จัดค่าย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย

สมัชชานิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (สมัชชาสิงห์ดำ)

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

#สัมผัสรัฐศาสตร์: ห้องเรียนรัฐศาสตร์จำลอง

สมัชชาสิงห์ดำขอเชิญน้องๆมัธยมปลายที่ชอบติดตามประเด็นทางสังคมและการเมือง แต่ยังเลือกไม่ถูกจะเรียนอะไรดี? ไม่แน่ใจว่ารัฐศาสตร์ใช่ทางหรือไม่? #ลองมาเรียนห้องเรียนรัฐศาสตร์จำลอง ซึ่งจัดสอนวิชาการเรียนในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จริง โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจริง

#หลักสูตรของเราประกอบด้วยการเรียนทั้งหมด 8 วิชา โดยจะจัดวันเสาร์ เวลา10:00-16:00 (ภาคเช้าเป็นการบรรยาย ภาคบ่ายเป็นกิจกรรม) ตั้งแต่กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2562 #เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร

มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562

วิชานโยบายการศึกษา โดย ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์ และเวิร์คชอปโดยสภาจำลอง

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562

วิชาประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดย ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล และทัศนศึกษาในจุฬาฯ

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562

วิชารัฐชนบทกับการพัฒนา โดย ผศ.ดร.จักกริช สังขมณี และดูภาพยนตร์และเสวนา

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสรอง โดย รศ.สรวิศ ชัยนาม และเวิร์คชอปความเหลื่อมล้ำ

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562

วิชาการปฏิวัติ โดย ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ และดูภาพยนตร์และเสวนา

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562

วิชารัฐและสังคม โดย รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ และดูภาพยนตร์และเสวนา

ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วิชาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง และเสวนาทิศทางการเคลื่อนไหวในไทย

ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วิชาสันติวิธี โดย คุณธรรมชาติ กรีอักษร และเวิร์คชอปสันติวิธี

*** #ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสมัคร (โปรดอ่านอย่างถี่ถ้วน) ***

 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับจำนวนจำกัด 30 คน)
  2. มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์
  3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกครั้ง
 2. เงื่อนไขและข้อผูกมัดของผู้ได้รับการคัดเลือก
  1. ผู้เข้าร่วมต้องยินดีวางค่ามัดจำจำนวน 500 บาท โดยทางผู้จัดจะคืนเงินดังกล่าวในวันสุดท้ายของหลักสูตร
  2. ผู้เข้าร่วมต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 7 ครั้งขึ้นไปจึงจะสามารถรับค่ามัดจำและเกียรติบัตรได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามจำนวนครั้งดังกล่าว จะต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  3. หากสละสิทธิ์ในระหว่างหลักสูตร ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในค่ามัดจำ

จัดโดย: สมัชชานิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (สมัชชาสิงห์ดำ)
สถานที่: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**** ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 **** โดยทางเราจะประกาศผลการคัดเลือกตัวจริง 30 คน และสำรอง 10 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ผ่านทางเพจสมัชชาสิงห์ดำ

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH