กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป รัฐศาสตร์ แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 21: “i?” อัตลักษณ์แบบใด

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

ศุกร์ 19 – จันทร์ 22 มกราคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 15 ธันวาคม 2566

จำนวนที่รับ

80 คน

ค่าใช้จ่าย

350 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย / ปวช.
หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่จัดกิจกรรม

วิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร
สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

“ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์” เป็นกิจกรรมที่จัดทำให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และกรอบวิธีการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมสามารถอภิปรายความคิดเห็นหรือข้อถกเถียงของตนเองร่วมกับผู้อื่นในประเด็นวาระสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่ง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนทัศนะ และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมกับเพื่อนใหม่ รุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงวิทยากรและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมภายในค่าย เช่น การทำกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มย่อย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะรัฐศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ การฟังบรรยายทางวิชาการ การชมภาพยนตร์และอภิปรายบทเรียนจากภาพยนตร์ การตั้งคำถามกับตนเอง การเล่นกิจกรรมสถานการณ์จำลอง (simulation) ฯลฯ (สามารถชมภาพถ่ายกิจกรรมค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ผ่านมาได้ทาง Facebook Page: Singhnoy – ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ )

🗣💥ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ในครั้งนี้จึงกลับมาพร้อมกับธีม “i?” อัตลักษณ์แบบใด

ที่จะพาว่าที่สิงห์น้อยทุกคนไปทำความรู้จักกับคำว่า “อัตลักษณ์”ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของความงาม และสภาวะที่อัตลักษณ์บางกลุ่มต้องประสบปัญหาในการแสดงออก ผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยค่ายนี้ชวนให้ทุกคนตั้งคำถามว่าเพราะอะไรกลุ่มอัตลักษณ์หลายกลุ่มถึงแสดงอัตลักษณ์ของตนออกมาไม่ได้ ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง รัฐ และโลกของเราอย่างไร แล้วทางออกของปัญหานี้ควรจะเป็นแบบใด

เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมในฐานะนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ตระหนักว่าสภาวะอัตลักษณ์ในวิกฤติเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ ตั้งคำถามกับชุดความรู้และพลวัติทางอำนาจ (Power dynamic) ในประเด็นอัตลักษณ์ที่มีแพร่หลายในปัจจุบันอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนเชิญชวนให้ถกเถียงอภิปรายว่าเยาวชนจะสร้างสังคมในขั้นต้นอย่างไร ให้กลุ่มอัตลักษณ์เผชิญวิกฤตินี้น้อยลงอย่างสร้างสรรค์ !!!


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp