กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรมหัวข้อ “Smart city & My city”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 18 – อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พฤหัส 16 พฤศจิกายน 2566

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละไม่เกิน 5 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า

ของรางวัล

ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

KLLC | KMITL Lifelong Learning Center (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

KMITL Lifelong Learning Center X DEPA X Global technology Club,KMITL


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

#KLLC X #DEPA X#Global Etchnology Club,KMITL

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Socio-Deep tech: Decode and Encode เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสังคม: ถอดและใส่รหัส”

🏟เปิดเวที #Pitching ให้น้อง ม.ปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า ประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรมในหัวข้อ “Smart city & My city” ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท
**ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

📌 รับสมัครประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรม Pitching หัวข้อ “Smart city & My city”
ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า ได้ที่ t.ly/XAfaA.
**รับสมัครวันนี้ – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

🥇คณะกรรมการคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 15 ทีม

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ขึ้นเวทีประกวดแข่งขัน

รางวัลชนะการประกวด Pitching: smart city แบ่งเป็น

1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
2) รางวัลรองอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
3) รางวัลรองอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
4) รางวัลรองอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
5) รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

🏆คณะกรรมการตัดสิน

 1. ดร.นน อัครประเสริฐกุล
  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
  สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 2. คุณพรชัย เอี่ยมสุกใส
  Depa Digital Provider หัวหน้านักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
  อธิการ 42 Bangkok
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ
  อาจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน
  คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์
  อาจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน
  คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

📍สถานที่ :

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🗞น้อง ๆ ที่เข้ารอบ 15 ทีม ได้รับ #Certificate ร่วมกิจกรรมจาก KLLC
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทางเพจ Facebook : KMITL Lifelong Learning Center และเปิดยืนยันสิทธิ์ทาง E-mail

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

การฝึกอบรมและการจัดประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรม (Pitching)
นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์
โทร. 084-9392415
E-mail: [email protected]

#KMITLLifelongLearningCenter #42Bangkok #บพท


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp