ค่ายหมอ ค่ายแนะแนว

ค่ายเปิดบ้านหมอ ม.วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครแล้ว

กลับมาอีกครั้ง! ตามคำเรียกร้อง ค่ายบ้านหมอ มวล. ครั้งที่ 2 เปิดให้น้องๆ ชั้นม.5 ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้ามาสัมผัสกิจกรรมสุดสนุก รู้จักกับอาชีพหมอมากขึ้น และรู้แนวทางการสอบให้ติดหมอ มวล.

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

23-25 สิงหาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

4 สิงหาคม 2562

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.5 – ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เรียนอยู่ในโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

ค่าใช้จ่าย

3,000 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดโดย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด โครงการเปิดบ้านหมอ มวล. ครั้งที่ 2 (SMD Open House 2019) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน การได้ลองใช้ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ และการทำกิจกรรมสุดสนุกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ การชมจำลองการสอบ mini multiple interview (MMI) ที่ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการคัดนักศึกษาแพทย์ ของทางสำนักวิชาฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแพทย์

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH