แท็ก - การบินพลเรือน

การบิน ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 โดยสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11

การบิน ค่ายแนะแนว เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการความรู้สู่การบิน ครั้งที่ 12 (Navigator ✈ CATC #12)

กิจกรรม openhouse และจัดติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน โดยรุ่นพี่สถาบันการบินพลเรือน โดยจัดในวันที่ 6-7 มกราคม 2561 (เลือกได้เพียง 1 วัน) มีค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท รับสมัครทั้งหมด 800 คน

การบิน ค่ายติว ปิดรับสมัครแล้ว

[FREE by FAM] ติวแหกโค้ง !! เตรียมสอบสถาบันการบินพลเรือน’60

เตรียมพร้อมก่อนสู้ศึก “รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2560” ปี 60 นี้เปลี่ยนข้อสอบเป็นแบบไหน ? ต้องเตรียมตัวอะไรยังไง ? แล้วคลายทุกข้อสงสัยกับ พี่นักบิน ตัวจริงเสียงจริงด้วยกันนะครับ ;]

การบิน ค่ายติว

Navigator 9th

ค่ายที่พี่ๆ สถาบันการบินพลเรือนจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่น้องๆ ในการสอบเข้าสถาบัน และแนะนำเรื่องราวต่างๆ ของสถาบันให้น้องๆ ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น