แท็ก - ชมรม จิตอาสา ประเทศไทย

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการครัวใบบุญ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการครัวใบบุญ เปิดรับสมัครจิตอาสา มาร่วมกันเรียนรู้ และช่วยทำขนมกับน้ำยาสระผมจากสมุนไพร เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส นอกจากจะได้บำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังได้รับความรู้และประสบการณ์อีกด้วย

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาเก็บขยะ ปลูกป่าชายเลน บางปู 29 มิถุนายน 2567

รวมพลจิตอาสา แสดงพลังรณรงค์สังคม ด้วยกิจกรรมเก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู วันที่ 29 มิถุนายน 2567 นอกจากจะได้รับประสบการณ์แล้วยังมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วย

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาปลูกต้นไม้ นนทบุรี 14 ต.ค. 2566

ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้ทั้งคนและสัตว์อีกด้วย

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

ฝายมีกี่ประเภท การสร้างฝายมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ที่ใดควรสร้าง ที่ใดไม่ควรสร้าง ขอเชิญชวนมาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงร่วมกัน

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการครัวใบบุญ (จิตอาสาทำขนมขายช่วยเหลือเด็ก)

นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้ทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นการฝึกอาชีพ บางคนอาจนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจ หรืออาชีพเสริมได้ในอนาคต