แท็ก - ธนาคารกรุงไทย

ข่าวสารโครงการ บทความ

“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ความประทับใจจาก 15 ทีมสุดท้ายที่ได้รับเงินรางวัลทุนดำเนินโครงงานมาโปรโมทชุมชนไทย

ความประทับใจจาก 15 ทีมสุดท้ายที่ได้รับเงินทุนทีมละ 50,000 บาทจากโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" มาโปรโมทชุมชนไทย

ข่าวสารโครงการ บทความ

“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประกาศผล 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รับเงินรางวัลทุนดำเนินโครงงานทีมละ 50,000 บาท

ประกาศผล 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" รับเงินรางวัลทุนดำเนินโครงงานทีมละ 50,000 บาท

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว “ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง ประกาศให้ดังไปทั่วโลก”

โครงการประกวดแผนการตลาดเพื่อชุมชน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการนำเอาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อชุมชน