แท็ก - ศิลป์ปั้นครู

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่ 4 ตอน “SILP เด้อ REAL หล่า”

ค่ายศิลป์ปั้นครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการแนะแนวทางการศึกษาให้กับ น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในวิชาชีพครู

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลป์ปั้นครูครั้งที่ 3 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร

ค่ายศิลป์ปั้นครู เป็นโครงการแนะแนวทางการศึกษาให้กับ น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในวิชาชีพครู และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลป์ปั้นครูยกกำลัง 2 “ลองมาเป็นครู แล้วคุณจะรู้ว่าเป็นยังไง”

กลับมาอีกครั้ง กับค่ายครูครั้งที่ 2 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Concept ใหม่ "ค่ายศิลป์ปั้นครูยกกำลัง 2 ลองมาเป็นครู แล้วคุณจะรู้ว่าเป็นยังไง" รับประกันความยกกำลังสองในทุกกรณี ห้ามพลาด !

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลป์ปั้นครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งแรกของค่ายครู มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน Concept "นายไม่เรียนครู นายจะรู้อะไร" ซึ่งเป็นค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พรั่งพร้อมไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย