แท็ก - สายวิทย์

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Plant DNA Fingerprinting”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอ ได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอ ทำ PCR เพื่อดูลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชและการนำไปใช้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

Do Code Drone Camp

ร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสู่การสานฝันทางสายอาชีพ แบบเต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน เรียนรู้การเขียน Code การสร้าง AI รวมถึงการพัฒนาผังเมือง จากการออกสำรวจในสถานที่จริง

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “แบคทีเรียเรืองแสง”-สวทช. (Genetics)

กิจกรรมเปิดรับสมัครน้องๆม.ปลายที่สนใจการทำพันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ซึ่งน้องๆได้ลงมือทำจริงให้แบคทีเรียเรืองแสงได้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลย

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “ATCG : DNA for Beginners”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ต้นและม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอแบบเบื้องต้น โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้นและได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอจริงแบบเดียวกับงานวิจัย มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

สำรวจโลกใหม่ด้วย Ion Thruster

กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ เรียนรู้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานอวกาศ ด้วย Ion Thruster รวมถึงการออกแบบและสร้างโมเดลของ Ion thruster เพื่อศึกษาหลักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Plant DNA Fingerprinting”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอ ได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอ ทำ PCR เพื่อดูลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชและการนำไปใช้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Plant DNA Fingerprinting”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอ ได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอ ทำ PCR เพื่อดูลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชและการนำไปใช้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Spectrophotometry – Antioxidants” – สวทช.

เปิดรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจชีวเคมีเรื่อง Spectrophotometry ได้ทำความรู้จักกับ Free radicals & Antioxidants (สารต้านอนุมูลอิสระ) ผ่านการเรียนรู้ทำแลปแบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “ATCG : DNA for Beginners”-สวทช. (Genetics)

เปิดรับสมัครน้องม.ต้นและม.ปลายที่สนใจเรื่องดีเอ็นเอแบบเบื้องต้น โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้นและได้ลงมือสกัดดีเอ็นเอจริงแบบเดียวกับงานวิจัย มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลยค่ะ