แท็ก - สายวิทย์

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “แบคทีเรียเรืองแสง”-สวทช. (Genetics)

กิจกรรมเปิดรับสมัครน้องๆม.ปลายที่สนใจการทำพันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ซึ่งน้องๆได้ลงมือทำจริงให้แบคทีเรียเรืองแสงได้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลย

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย”

กิจกรรมเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจการทดสอบคุณสมบัติสารด้วยเทคนิคทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช. อย่างเข้มข้น และทดลองผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

Comcamp34 ค่ายวิศวะคอมฯ มจธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! กับค่ายวิศวะคอมฯ สุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย Comcamp34 จัดโดยพี่วิศวะคอมบางมด ที่รอให้น้องมาเป็นส่วนหนึ่งของทีม START UP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษ!! สมัครเลย ฟรีตลอดค่าย!!!

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

Junior Geologist ครั้งที่ 7

ค่ายสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจศาสตร์ด้านธรณีวิทยา มาร่วมสนุก เรียนรู้ และค้นหาตัวเองไปด้วยกันกับค่าย Junior Geologist ครั้งที่ 7 แล้วมาเจอกันนะ

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรม “Bioinformatics for Beginners”-สวทช.

หลักสูตรใหม่สำหรับเด็กๆจากสวทช. ด้าน Bioinformatics ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำมาใช้ในการตอบปัญหาต่างๆ หรือเพื่อสร้างแบบจำลองต่างๆทางชีววิทยา เพื่อทำนายความเป็นไปได้ และเข้าใจสิ่งมีชีวิตมากขึ้น

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทาง “แบคทีเรียเรืองแสง”-สวทช. (Genetics)

กิจกรรมเปิดรับสมัครน้องๆม.ปลายที่สนใจการทำพันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย โดยได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับทีมงานสวทช.อย่างเข้มข้น ซึ่งน้องๆได้ลงมือทำจริงให้แบคทีเรียเรืองแสงได้ มาสมัครเข้าค่ายกันได้เลย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Online Episode 9

น้อง ม.6 สามารถใช้เกียรติบัตรจากค่ายยื่นสมัครเข้าศึกษา วศ.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ SU-TCAS 65 ผ่านช่องทางเศษ (ตามข้อกำหนดของสาขา) น้อง ม.5 ได้เกียรติบัตรเพื่อเป็นผลงานในแฟ้ม Portfolio

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Online Episode 8

น้อง ม.6 สามารถใช้เกียรติบัตรจากค่าย ยื่นสมัครเข้าศึกษาในสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ SU-TCAS 65 ผ่านช่องทางเศษ (ตามข้อกำหนดของสาขา) น้อง ม.5 ได้เพิ่มประสบการณ์และได้เกียรติบัตรผ่านค่าย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Online Episode 7

ค่าย Online ได้เกียรติบัตรไว้ยื่น TCAS 65 รอบ Portfolio และสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ผ่านช่องทางพิเศษ (ตามข้อกำหนดของสาขา)

แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

MSE VIRTUAL CAMP#16 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องจะได้รับชมวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และมีสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาใน SU-TCAS 65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุฯ อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)