กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป วิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกอบรม “ATCG : DNA for Beginners”-สวทช. (Genetics)

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

ครั้งที่ 1: พุธ 18 ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 2: ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566
(เลือกวันใดวันหนึ่ง)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อังคาร 10 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

รอบละ 16 คน

ค่าใช้จ่าย

1,605 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ต้น และ ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านชีววิทยา/พันธุศาสตร์โมเลกุลเกี่ยวกับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ และเทคนิคพื้นฐานภาคปฏิบัติ ได้แก่ การใช้ปิเปตต์ การสกัดดีเอ็นเอจากพืช และการตรวจสอบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis ซึ่งเป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนรู้ หรือนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ดีเอ็นเอเบื้องต้นมาแล้ว แต่มีความสนใจด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลในเชิงปฏิบัติการ โดยสนใจเรียนรู้สารพันธุกรรมดีเอ็นเอเบื้องต้นอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอในงานต่าง ๆ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม

  1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานหัวข้อสารพันธุกรรมดีเอ็นเอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ประยุกต์ต่อยอดในการเรียนรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลอื่น ๆ
  2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเฉพาะทางหัวข้ออื่นๆที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
  3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม : 1 วัน

ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat) *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2564 7000 ต่อ 77113 (ดร.กรรณาภรณ์) และ 0 2564 7000 ต่อ 77249 (ดร.จันทิรา)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp