แท็ก - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่ายพัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

Thailand Food Innovation Junior Bootcamp by NSTDA

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลายสมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย หัวข้อนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019”

การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019” ออกแบบต้นแบบยานยนต์ขนส่งความเร็วต่ำ (ความเร็วไม่เกิน 25 km/ชม.) จำนวนล้อไม่เกิน 4 ล้อสำหรับขนส่งสิ่งของหรือผู้โดยสารในพื้นที่ปิด (ไม่ออกถนนสาธารณะ)

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

“EV Camp 2018” : ค่ายการเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (สำหรับนักศึกษา)

ข่าวดีสำหรับน้องๆคณะวิศวะ ชั้นปริญญาตรี ที่สงสัยว่ายานยนต์ไฟฟ้าคืออะไร ยานยนต์ไฟฟ้าทำยังไง? มาร่วมหาคำตอบได้ที่ "EV Camp 2018" : ค่ายการเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1

ค่ายพัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (JSTP) รุ่นที่ 20

รับสมัครนักเรียน ม.ต้น-ม.ปลาย ร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

2nd International STEM Science Camp

"เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่...ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน" เปิดประสบการณ์....ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย : สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย : สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

International STEM Science Camp โดย สวทช.

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่...ที่ไม่ใช่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียน เปิดประสบการณ์....ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่น