กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป วิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกอบรม “Plant DNA Fingerprinting”-สวทช. (Genetics)

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

อังคาร 14 – พุธ 15 พฤษภาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

จันทร์ 29 เมษายน 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

16 คน

ค่าใช้จ่าย

3,424 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2567

สถานที่จัดกิจกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ การใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในการบ่งชี้พืชและคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคนิคภาคปฏิบัติเกี่ยวกับดีเอ็นเอ ได้แก่ การใช้ปิเปตต์ การสกัดดีเอ็นเอ การตรวจวัดปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Spectrophotometry การตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) ด้วยเทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) และการตรวจสอบสารพันธุกรรมดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสด้วยเทคนิค Gel electrophoresis

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม

  1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล
  2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเฉพาะทางหัวข้ออื่นๆที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
  3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
  4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน

ระยะเวลากิจกรรม : 14-15 พฤษภาคม 2567 (2 วัน)

ค่าใช้จ่าย : 3,424 บาท/คน (ราคารวม vat 7%)
*ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง (มีที่พักให้ระหว่างการจัดกิจกรรม โดยพักที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2564 7000 ต่อ 77113 (ดร.กรรณาภรณ์) และ 0 2564 7000 ต่อ 77249 (ดร.จันทิรา)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp