กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป วิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกอบรม “Spectrophotometry – Antioxidants” – สวทช.

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

พุธ 3 – พฤหัส 4 เมษายน 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

30 คน

ค่าใช้จ่าย

3,210 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

เทคนิค UV-Vis Spectroscopy เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง Ultraviolet (UV) จนถึงช่วง Visible light หรือแสงขาว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้ คือ เครื่อง UV-Vis spectrophotometer ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง spectrophotometer ว่าทำงานอย่างไรและได้ทดลองใช้จริง โดยเครื่องที่ใช้จะเป็นเครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น (visible light ช่วงคลื่น 400 -700 นาโนเมตร) ดังนั้นสารที่นักเรียนได้นำมาทดลองจะเป็นสารที่ให้สี โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการหา Spectrum ของสารสีต่างๆ และจากข้อมูล Spectrum นำไปสู่การหาความเข้มข้นของสารมีสีนั้นๆได้ นอกจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้การนำเทคนิค/เครื่องมือ นี้มาใช้ในการหาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผัก/ผลไม้ได้

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม

  1. นักเรียนได้ความรู้พื้นฐานและมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือ Spectrophotometer
  2. นักเรียนได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุมูลอิสระ (Free radicals)/สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และวิธีการตรวจวัด
  3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการ
  4. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
  5. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน

ระยะเวลากิจกรรม : 2 วัน

ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) (ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

– คุณจันทิรา ปัญญา โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 77249 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
– คุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 77113 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp