แท็ก - สำนักงานศาลยุติธรรม

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 โดย สำนักงานศาลยุติธรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม กฎหมายที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน การศึกษาดูงานศาลยุติธรรม รวมทั้งแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมาย

ค่ายนิติปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 9 โดย สำนักงานศาลยุติธรรม

ก้าวเพื่อค้นหาตัวตนบนเส้นทางสายวิชาชีพนักกฎหมายกับ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 9 โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

ค่ายนิติ ค่ายพัฒนาทักษะปิดรับสมัครแล้ว

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 6

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว กับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี ของศาล และสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายให้แก่เยาวชนในจังหวัดของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเยาวชนไทยปลายด้ามขวาน

ค่ายนิติปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 8 ค่ายเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย

ค่ายเพื่อการค้นพบตัวเองกับเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย พบกับความรู้ด้านกฎหมายและการติดต่อราชการศาลจากวิทยากรที่เป็นผู้พิพากษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมอีกมากมาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม