แท็ก - Change Education

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Essential Engineering รวม 18 สาขาวิศวกรรม

ค่ายเดียวที่จะเปิดประตูบานแรกสู่โลกของวิศวกรรมอย่างแท้จริง แนะแนว 18 สาขาวิศวกรรม พร้อมท่องโลกกว้างสำรวจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโลก รับประกาศนียบัตรหลังจบค่าย 2 ใบ 2 ภาษา

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

Computer Engineering and Data Science

ค่ายเจาะลึกหลักสูตรรวบรัดสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูล สนุกกับกิจกรรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เน้นลงมือทำจริง พร้อมระดมสมองสร้างมินิโปรเจกต์

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

CHANGE INNOVATION AWARDS 2024 เวทีอิสระทางความคิดนวัตกรรม

ไอเดียดี มีไว้ให้แข่งขัน ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยคนไทยเพื่อคนไทย เพียงแค่มีแนวคิดไม่ต้องทำผลงานจริง ส่ง VDO นำเสนอชิงโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและบัตรส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

CHANGE ACADEMIC CONTEST 2024 สอบแข่งขันชิงทุนจนจบม.ปลาย

"เรียนดี…รับทุนฟรี…จนจบม.ปลาย" สอบวัดระดับศักยภาพทางวิชาการประจำปี 2567 เปิดรับสมัคร 4 รายวิชา ชิงทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบม.ปลาย พร้อมสิทธิพิเศษและรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

Pharmacy and Epidemiology Camp เจาะลึกเภสัชฯและระบาดวิทยา

ค่ายเจาะลึกเภสัชศาสตร์และระบาดวิทยา ตะลุยเรื่องของยา เทคโนโลยีการผลิต พิษทางยาและวิทยาการระบาดและควบคุมโรคในยุคปัจจุบัน พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 สาขา

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

Leaders and Volunteers ค่ายผู้นำและงานจิตอาสาสมัยใหม่

ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและงานจิตอาสาสมัยใหม่ Workshop จริง เพื่อประยุกต์ใช้ทุกเนื้อหาที่เรียนสู่ผลงานที่สร้างสรรค์และยั่งยืน รับประกาศนียบัตรหลังจบค่ายและแข่งขันเพื่อรับรางวัลผู้นำดีเด่น

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Electrical and Computer Engineering เจาะลึกวิศวฯไฟฟ้าและคอม

ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทดลองเรียนจริงในวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม มุ่งเน้นการเรียนแบบผสมผสานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 สาขา

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

Basic Arduino for Beginner and C Programming

ค่ายพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C เพื่อควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega และอุปกรณ์เสริม พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลมินิโปรเจกต์ดีเด่นภายในค่าย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Mechanical and Civil Engineering เจาะลึกเครื่องกลและโยธา

ปูพื้นฐานวิศวกรรม เจาะลึก 2 สาขา เครื่องกลและโยธา เปิดให้ได้ทดลองเรียนจริงในรายวิชาเฉพาะทางแบบไม่มีกั๊ก พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 ภาษา

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Robotics and Ai ค่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์

ค่ายใหม่ประจำปี 2567 กับหลักสูตรที่อัปเดตเป็นปัจจุบันตามทันโลก เรียนเจาะลึกปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและพื้นฐานการออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พร้อมประกาศนียบัตรหลังจบค่าย