แท็ก - FIBO สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย FIBO ROBOCAMP #4

นวัตกรรมคือสิ่งพัฒนาโลก น้องๆสนใจร่วมสร้างนวัตกรรมด้วยกันกับพวกพี่ๆไหม...ขอเชิญน้องๆที่สนใจมาร่วมสนุกกันในค่าย FIBO robocamp 2015 วันที่ 4-7 เมษายนนี้

วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย FIBORobocamp #3

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์พื้นฐาน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ กลไกการเคลื่อนที่ อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ขับเคลื่อนพื้นฐาน