แท็ก - Homey Physical Therapy Clinic

แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

Basic Anatomy with A-level

คอร์สนี้เป็นการเรียนอนาโตมี่พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย น้องๆจะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับ กระดูก กล้ามเนื้อ การทำงานต่างๆของกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

Physiotherapist with YOU ค้นหาตัวตนกับ “วิชาชีพกายภาพบำบัด”

ร่วมค้นหาตนเอง กับ "วิชาชีพกายภาพบำบัด" ไปกับเรา การอบรมนี้จะทำให้น้องๆทุกคนรู้จักวิชาชีพกายภาพบำบัด และการทำงานเป็นนักายภาพบำบัด เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการเข้าเรียนได้มากยิ่งขึ้น