แท็ก - IRPC

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

THE CHEMTED Camp “เด็กเคมีพลังกิฟต์”

เตรียมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของค่ายวิชาการ ร่วมกันค้นหาศักยภาพพิเศษในตัวเองนักเคมีพลังกิฟต์ ไปกับ The Chemted Camp "เคมีพลังกิฟต์"

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

IRPCT Inventor Youth Camp โดยพี่ๆ ปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ค่ายพัฒนาศักยภาพ สำหรับน้องๆ ผู้มุ่งฝันที่จะสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ ทดลองทำแลปด้านปิโตรเคมี เทคนิคพลังงาน เคมีอุตสาหกรรม และกิจกรรมสุดสนุกสนาน ในค่าย INY Camp “ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”