แท็ก - จ.ขอนแก่น

ค่ายแนะแนว นิเทศ/การตลาด/สื่อสารมวลชน สถาปัตย์/ศิลปกรรม สายสุขภาพอื่นๆ

ค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 10

…มาใช้ความตั้งใจ แต่งแต้มพรสวรรค์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกันเถอะ 🌸💖 “KANZAN High School : โรงเรียนมัธยมคันซัง” โครงการค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 10

ค่ายพัฒนาทักษะ สายสุขภาพอื่นๆ

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการควบคุมการติดเชื้อ

ค่ายสำหรับ หมอ+ทันตะ+เภสัช+สัตวฯ +วิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน+การป้องกันติดเชื้อ + เชื้อดื้อยา

ค่ายภาษา ค่ายแนะแนว อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

PIM YCP237 “Enjoy Chinese Learning Camp สนุกกับการเรียนจีนนอกตำรา”

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย สายการเรียนศิลป์ภาษาจีน ร่วมเปิดโลกเรียนรู้ภาษาจีนนอกตำราที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยพี่สุ่ยหลิน เจ้าของเว็บไซต์และแฟนเพจ เรียนจีน ให้ได้จีน

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 17 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ค่ายที่สร้างประสบการณ์และความทรงจำดี ๆ ให้กับนักเรียนทั่วประเทศมาแล้วมากกว่า 16 ปี

ค่ายแนะแนว พยาบาล ปิดรับสมัครแล้ว

Open House Nursing Expo 2020

✨ งานเดียวที่รวมเอาสุดยอดสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย มาแนะแนวให้น้องๆ มัธยมปลายที่สนใจโดยตรง✨