แท็ก - ค่ายลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายลานเกียร์ครั้งที่ 13

ค่ายลานเกียร์ เป็นค่าย "แนะแนว" ทาง "วิศวะ" จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 แล้ว ค่ายของเราจะสอนให้น้องๆ รู้จักกับ "วิศวะ" มากขึ้น วิศวะ เรียนอะไร? มีกี่สาขา?