แท็ก - rhythm of arts

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

CAPSULE CAMP ค่ายเจาะลึกคณะเภสัชกรรมศาสตร์

ค่ายเจาะลึกด้านเภสัชกรรมศาสตร์ ผ่านการ WORKSHOP โดยรุ่นพี่และเภสัชกร ตัวจริง พบกันปลายเดือนมิถุนายนนี้ -เจาะลึกเทคนิคการเตรียมตัวสอบ แนะแนว พร้อมแนะนำอาขีพในอนาคต

ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 6 วัน

ค่ายคบเด็กสร้างบ้าน รุ่นที่ 34

ค่ายเจาะลึกด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์กับพี่ๆ จาก 4 มหาลัย (จุฬาฯ/ลาดกระบัง/ศิลปากร/มธ) พบกับเวิร์คชอปด้านสถาปัตย์ พร้อมพูดคุยเรื่ิองเทคนิคการสอบ และได้ผลงานลง PORT-FOLIO แบบจัดเต็ม

ค่ายจิตวิทยา ค่ายแนะแนว

ค่ายถึงใจ (เจาะลึกด้านจิตวิทยา)

ค่าย “ถึง ใจ“ เจาะลึกด้านจิตวิทยากับพี่ๆ ถึง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่พี่ๆ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าจาก 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ธรรมศาสตร์ 3 ศรีนคริทรวิโรฒ 4 เกษตรศาสตร์ เจอกันมิย นี้

ยังไม่มีหมวด

ค่าย CREATIVE BUSINESS รุ่นที่ 20 เจาะลึกคณะด้านบริหารและการบัญชี

เปิดรับสมัคร ค่าย CREATIVE BUSINESS รุ่นที่ 20 เจาะลึกคณะด้านบริหารและการบัญชี กับทีมพี่ๆ จาก 3 มหาลัย (จุฬา/ธรรมศาสตร์ / เกษตรศาสตร์) เจาะลึกการเรียน ทำงาน ผานการ WORKSHOP พร้อมรับใบประกาศฯ