แท็ก - We Volunteer Spirit Thailand

ค่ายอนุรักษ์ ค่ายอาสา

อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาทำดีปลูกป่าชายเลน ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการจิตอาสา สร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา สร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง ณ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2563

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

LIVE ONLINE WORKSHOP “เย็บหมวกคลุมผมให้บุคลากรทางการแพทย์”

We Volunteer Spirit Thailand ขอเชิญนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม LIVE ONLINE WORKSHOP “เย็บหมวกคลุมผมให้บุคลากรทางการแพทย์” เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ