แท็ก - We Volunteer Spirit Thailand

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์ถุงมือป้องกันการดึงสายน้ำเกลือ”

ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยม ที่กำลังมองหากิจกรรมจิตอาสาทำที่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์ถุงมือป้องกันการดึงสายน้ำเกลือ” เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรม ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์เสื้อยืดให้เด็กด้อยโอกาส”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์เสื้อยืดให้เด็กด้อยโอกาส” วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-11:00 น.

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมเย็บเย็บถุงหุ้มรองเท้าให้บุคลากรทางการแพทย์

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจร่วมส่งต่อความดีด้วยการเย็บถุงหุ้มรองเท้าเพื่อส่งต่อให้บุคคลากรทางการแพทย์

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม รุ่น 4

ขอเชิญน้องๆร่วมกิจกรรม อาสาทำดีปลูกป่าชายเลน ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด) ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 25 เม.ย. 2564

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปลูกปะการังชายฝั่ง”

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนจิตอาสา ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ปลูกปะการังชายฝั่ง" ณ ทะเลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

LIVE ONLINE WORKSHOP เย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

MedCoach Institute และ We Volunteer Spirit Thailand ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIVE ONLINE WORKSHOP “เย็บเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00-11:00 น.

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมทำคลอด – ปล่อยลูกปลาฉลาม/ปูม้า/ปูไข่ กลับคืนสู่ทะเล

ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทำคลอดปลาฉลาม-ปล่อยลูกปลาฉลาม–ปูม้า–ปูไข่กลับคืนสู่ทะเลพร้อมเก็บขยะริมชายหาด ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 19 ธ.ค. 63

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

ขอเชิญน้องๆร่วมกิจกรรม อาสาทำดีปลูกป่าชายเลน ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563