กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ติวข้อสอบ สถาปัตย์/ออกแบบ สายสุขภาพอื่นๆ

ติวน้องพู่กันแพทย์คร้ังที่ 6 ตอน THE LUMOS จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

24 -26 มีนาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

8 มีนาคม 2560

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

600 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!/สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการ ติวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 6 ตอน THE LUMOS จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์
Medical education technology faculty of medicine khonkaen university
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการติวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 6 ตอน THE LUMOS จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2560 เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560

1. จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

2. ค่าสมัครโครงการติว

600 บาท

2.1. ค่าอาหารสาหรับนักเรียนที่ร่วมโครงการอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 3 มื้อ
2.2. ค่าอาหารว่างสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/คน จำนวน 6 มื้อ
2.3. ค่าเสื้อค่ายสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/คน
2.4. ค่าซักชุดเครื่องนอน/คน
2.5. ค่าเดินทางทั้ง 3 วัน

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า
 • มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของโครงการค่ายฯ ได้
 • ได้รับการอนุญาติจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการค่ายฯ

4. วิธีสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://www.tbc-mdkku.com

5. หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (PDF, JPEG)
 2. หลักฐานค่าธรรมเนียมการสมัครติว จำนวน 600 บาท (PDF, JPEG)
 3. สำเนาบัตรประชาชน (PDF, JPEG)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (PDF, JPEG)
 5. ใบขออนุญาตจากผู้ปกครอง (PDF, JPEG)
 6. วิธีส่งเอกสารหลักฐานการสมัครติว
  • Upload file เอกสารหลักฐานในการสมัคร ( ถ่ายรูป หรือ สแกนภาพให้ชัดเจน )
  • ส่งมาที่ E- mail : [email protected]

7. วิธีชำระเงิน

ชำระธรรมเนียม (โอนเงิน) ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนเงิน 600 บาท เข้าธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีฝากออมทรัพย์ สาขาศูนย์คอมเฟล็กช์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชีนางสาวพรภิญญา โชคลา และ นางสาวสิรภัทร โภคานิตย์ เลขบัญชี 793-271710-7

*หมายเหตุ : โครงการติวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 6 จัดติวในช่วงวันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ค้างคืน) สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมและสิ่งที่ต้องเตรียมมาใช้ขณะการเข้าค่ายในใบกำหนดการค่าย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อ

พี่ใหม่ 087-7701279 หรือ พี่แอ๋ม 091-1355626

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp