ประกวดแข่งขัน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน/วันที่จะประกาศผลรางวัล

4 กุมภาพันธ์ 2563 (ประกาศผล 4 ผลงานที่เข้ารอบ)
7 กุมภาพันธ์ 2563 (นำเสนอผลงานรอบแรก)
14 กุมภาพันธ์ 2563 (ปรับปรุงชิ้นงานและนำเสนอรอบสุดท้าย)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

31 มกราคม 2563

การจัดทีมสมัครแข่งขัน

สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัครแข่งขัน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทย ไม่จำกัดระดับการศึกษาและระดับอายุ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สถานที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล / ผู้เข้ารอบสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและนำเสนอผลงาน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จัดโดย

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)

เว็บไซต์กิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ที่จะแสดงภาพลักษณ์ของประเทศ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมด้านสุขภาพที่ประเทศจะจัดขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้รับบริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการสุขภาพของไทย โดยมีรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทย สามารถส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ได้ไม่จำกัดจำนวน (แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น) ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World (ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการการดูแลสุขภาพ) โดยสื่อสารถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย มีความน่าเชื่อถือ ร่วมสมัย และเป็นสากล

ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าประกวด หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.thailandmedicalhub.net/ratings

หมดเขตส่งผลงานในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH