ค่ายคอม/ไอที ค่ายพัฒนาทักษะ

THNG Camp#8 : Internet Governance & Hackathon

ปิดรับสมัครแล้ว

หากน้องมีความใฝ่ฝันที่จะสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย มาร่วมเรียนรู้และปฏิบัติจริงกับกิจกรรมสนุกสนานและท้าทายภายในค่าย THNG Camp#8
ค่ายนี้ ได้ทั้ง ความรู้ ประสบการณ์ และ มิตรภาพ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

23-26 ธันวาคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

30 พฤศจิกายน 2561

จำนวนที่รับ

30 คน

ระดับการศึกษา

นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุระหว่าง 18-29 ปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

Go Genius Learning Center (เขาใหญ่)

จัดโดย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 8
THNG CAMP#8: Internet Governance & Hackathon

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

ในปีนี้เป็นปีที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปีของโดเมนดอททีเอช และได้จัดค่าย THNG เป็นครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8- Internet Governance & Hackathon”

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุระหว่าง 18 – 29 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ แบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้
  • สาขาไอที : เปิดรับทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย
  • สาขาการตลาด : เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้มาต่อยอดได้
 2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและสนใจกิจกรรมเพื่อสังคม
 3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

THNG Camp ที่ผ่านมา

 • ค่าย THNG ครั้งที่ 1: IT Networking for Disaster Response ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2553)
 • ค่าย THNG ครั้งที่ 2: IT Networking for Disaster Response ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร (2554)
 • ค่าย THNG ครั้งที่ 3: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ณ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (2556)
 • ค่าย THNG ครั้งที่ 4: เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ณ หมู่บ้านห้วยขมอาข่า ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย (2557)
 • ค่าย THNG ครั้งที่ 5: เครือข่ายเพื่อชุมชนบ้านใหม่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (2558)
 • ค่าย THNG ครั้งที่ 6: เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อชุมชน ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (2559)
 • ค่าย THNG ครั้งที่ 7: นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (2560)
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH