แท็ก - ค่ายเด็กมหาลัย

กิจกรรมอื่นๆ เปิดบ้าน/นิทรรศการ รับสมัครวันสุดท้าย

ALA Coffee Chat ครั้งที่ 28 : “ชีวิตคุณหมอ”

กิจกรรม ALA Coffee Chat ได้รับการสนับสนุนจาก TK Park เป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆให้แก่เยาวชน ได้นำมาปรับใช้พัฒนาตนเอง โดยรอบนี้จัดเป็นครั้งที่ 28 ในหัวข้อ: ชีวิตคุณหมอ

ค่ายพัฒนาเยาวชน รับสมัครอีก 6 วัน

AFTERKLASS Workshop ตอน “สร้างแรงดึงดูด ผ่านการฝึกพูดโดนใจ”

กิจกรรม Workshop ที่จะมาสอนเคล็ดลับ Public speaking การพูดอย่างไรให้มั่นใจและน่าฟัง ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษที่รับรองว่าจะไปที่ไหนยังไงก็ได้ใช้แน่

ค่ายนิเทศ ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายอักษร/มนุษย์ รับสมัครอีก 7 วัน

“ค่ายสารคดี รุ่น 14” ค่ายสร้างนักเขียนและช่างภาพสู่การเป็นนักสารคดีมืออาชีพ

ค่ายสร้างนักเขียนและช่างภาพสู่การเป็นนักสารคดีมืออาชีพ เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับกูรูในวงการสารคดี พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานสารคดีเพื่อสังคม