แท็ก - ค่ายเด็กมหาลัย

ค่ายพัฒนาเยาวชน

Ace Brain & Memory Workshop (ABM)

ต่อจากนี้ไปไม่มีคำว่า “จำไม่ได้” เพิ่มพื้นที่ความจำให้สมองด้วยเทคนิคการจำที่เรากล้าการันตีว่าคุณจะเพิ่มความจำได้ 300% ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าความจำตัวเองแย่แค่ใหน แต่เราจะช่วยให้คุณ “ลืมไปเลย ว่าเคยลืม!”

ค่ายวิศวะ รับสมัครอีก 2 วัน

EGAT ENGINEER CAMP ครั้งที่ 3

โครงการค่าย EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 3 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้่นปีที่ 2-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Self-Exploration Camp ค่ายค้นหาตัวตนสำหรับเด็กมหาวิทยาลัย

ค่าย 4 วัน อัดแน่นด้วยกิจกรรมสำรวจตนเอง พร้อมด้วยพี่โค้ชจากหลากหลายสาขาอาชีพมาคอยให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด และช่วยในการเป้าหมายชีวิตอย่างสอดคล้องกับความชอบ ความถนัด และคุณค่าที่ยึดถือของตน

ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

Ace Brain & Memory Workshop (ABM)

ต่อจากนี้ไปไม่มีคำว่า “จำไม่ได้” เพิ่มพื้นที่ความจำให้สมองด้วยเทคนิคการจำที่เรากล้าการันตีว่าคุณจะเพิ่มความจำได้ 300% ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าความจำตัวเองแย่แค่ใหน แต่เราจะช่วยให้คุณ “ลืมไปเลย ว่าเคยลืม!”