แท็ก - ค่ายเด็กมหาลัย

ค่ายวิศวะ

EGAT ENGINEER CAMP ครั้งที่ 3

โครงการค่าย EGAT Engineer Camp ครั้งที่ 3 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้่นปีที่ 2-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

Ace Brain & Memory Workshop (ABM)

ต่อจากนี้ไปไม่มีคำว่า "จำไม่ได้" เพิ่มพื้นที่ความจำให้สมองด้วยเทคนิคการจำที่เรากล้าการันตีว่าคุณจะเพิ่มความจำได้ 300% ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าความจำตัวเองแย่แค่ใหน แต่เราจะช่วยให้คุณ "ลืมไปเลย ว่าเคยลืม!"

ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4

จุดเริ่มต้นการเป็นผู้นำนักพัฒนา มีจิตสาธารณะ ร่วมเรียนรู้ไปกับผู้ร่วมค่ายทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืนที่จะได้ร่วมกันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งกรุงเทพและโคราช

ค่ายธุรกิจและการเงิน ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 31 (Marketing Trainee#31)

กับโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 31 โครงการดีๆสำหรับนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทั่วประเทศ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสารคดีครั้งที่ 13

นิตยสารสารคดีเปิดรับสมัครนักเขียนและช่างภาพ ร่วมฝึกฝนประสบการณ์นักสารคดีแบบเข้มข้นกับตัวจริงของวงการสารคดีเมืองไทย