กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

โครงการอบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

กำหนดการ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร – 26 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก –
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ – เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 (อบรมออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม)
นำเสนอผลงานกับคณะกรรมการ – วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
ประกาศผลการตัดสิน – วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าอบรมร่วมกับโค้ชนักออกแบบบอร์ดเกมมืออาชีพเป็นเวลา 2 เดือน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

เว็บไซต์กิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

เพราะการเล่นของเด็กๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน” เพื่อสรรหาไอเดียดีๆ จากการสร้างสรรค์บอร์ดเกม ที่ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์เพื่อนำมาเล่นและเรียนรู้ได้ทุกพื้นที่ตามต้องการ ทำให้ทุกคนสามารถนำบอร์ดเกมมาเป็นสื่อการเรียนรู้ได้อย่างกว้างไกลยิ่งขึ้น

โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีทุกสาขาร่วมส่งไอเดียในประเด็นที่สนใจเพื่อออกแบบบอร์ดเกมรูปแบบ “Print and Play” เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าอบรมร่วมกับโค้ชนักออกแบบบอร์ดเกมมืออาชีพเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อพัฒนาต่อยอดบอร์ดเกมส่งต่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 โดยผลงานทุกชิ้นที่เข้าประกวดจะได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกมและตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตบอร์ดเกมของคนไทย

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน
 3. ส่งแนวคิด (Idea plan) และคลิปวิดีโอบอกเล่าประเด็นที่สนใจจะใช้ในการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
  1. แนวคิด (Idea plan) ความยาวไม่เกิน 500 คำ
  2. คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
 4. มัครเข้าร่วมโครงการได้ตังแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ
 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางสถาบันอุทยานการเรียนรู้ จะขอถือสิทธิ์ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ ในการจัดจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์จากผลงานแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 1 ปี
 3. หากทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางผู้ดำเนินโครงการจัดขึ้นได้ ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และผู้ดำเนินโครงการมีสิทธิ์ที่จะเรียกทีมสำรองในลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดการกิจกรรม

 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563
 • (อบรมออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม)
 • นำเสนอผลงานกับคณะกรรมการ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
 • ประกาศผลการตัดสิน วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
พร้อมแล้วสมัครได้ที่ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร.08 0595 2571 คุณอนุรุทธ (บาส)

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp