ประกวดแข่งขัน

โครงการ TIA2022 โอกาสของผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ มาถึงแล้ว!

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การอบรมออนไลน์ / การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

มิถุนายน – กันยายน 2565

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2565

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

เดี่ยว/ทีม ไม่เกิน 3 คน
(รับ 40 ทีม)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย นิสิต นักศึกษา และอาชีวะ อายุไม่เกิน 25 ปี

ของรางวัล

ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม
ค่ายอบรมพัฒนาผลงาน STEAM4INNOVATOR : Online
การประกวดรอบรองชนะเลิศ (ประกวดรอบที่ 1) ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2565
การประกวดรองชิงชนะเลิศ (ประกวดรอบที่ 2) ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

โครงการ Thailand Innovation Awards 2022 (TIA2022) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และอาชีวะ ที่ต้องการพัฒนาและประกวดผลงานให้เป็นสุดยอดนวัตกรรม !!

กลับมาอีกครั้งกับค่าย STEAM4INNOVATOR Virtual Camp (Online) 2022 ที่จะพาทุกคนมาตะลุยค้นหาขุมทรัพย์ต่าง ๆ พร้อมกับกิจกรรมสนุก ๆ ในแต่ละ Stage ของ STEAM4INNOVATOR สะสมคะแนนแลกรับของรางวัลมากมาย

เตรียมตัวให้พร้อมไปกับการพัฒนาผลงานด้วยกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ใน “ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสุด Exclusive ! ทั้งทางด้านเทคนิค แผนธุรกิจ และการนำเสนอผลงานให้โดนใจ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท !!

คุณสมบัติ

 • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.
 • นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดจากระดับปริญญาตรี
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • กลุ่มละไม่เกิน 3 คน

ลักษณะผลงาน

นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก STEAM for Creative Economy คือ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ศิลป(Art) คณิตศาสตร์(Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน

ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เกณฑ์การพิจารณา

 • ประเด็นปัญหา ที่มาของผลงาน และการแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละระดับความใหม่
 • ศักยภาพเเละความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของผลงาน
 • ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ได้ โดยคำนึงถึงตลาดและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
 • ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสาร คุณภาพของผลงานเเละการนำเสนอ

เปิด Timeline เส้นทางสู่การเป็นนวัตกร

 1. สมัครเข้าโครงการ : วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565
 2. คัดเลือกและประกาศผล : 3 มิถุนายน 2564
 3. ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ STEAM4INNOVATOR Camp (online) : 20 – 24 มิถุนายน 2565
 4. ปรึกษาและพัฒนาผลงาน : กรกฎาคม 2565
 5. ส่งร่างผลงานและแผนธุรกิจ : 11 สิงหาคม 2565
 6. *การประกวดรอบรองชนะเลิศ (ประกวดรอบที่ 1) ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2565 : สิงหาคม 2565
 7. *การประกวดรองชิงชนะเลิศ (ประกวดรอบที่ 2) ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : กันยายน 2565
 8. พิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ : 5 ตุลาคม 2565
 9. เสนอโครงการรับการสนับสนุนจาก NIA : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565
 10. *ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต่อยอดการประกวดเวทีระดับประเทศ : พ.ศ. 2565

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัล

ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะได้รับเกียรติบัตร สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในรองชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน ผลงานละ 5,000 บาท และได้รับรางวัลดังนี้

๐ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.
 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับประเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
๐ นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับประเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม
 • การประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศในเดือนกันยายน ทุกทีมที่เข้ารอบต้องอยู่แสดงผลงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศ

เรียนรู้ STEAM4INNOVATOR อย่างเข้มข้นทั้ง 4 ขั้นตอน

 • ขั้นตอนที่ 1 Insight รู้ลึก รู้จริง
 • ขั้นตอนที่ 2 Wow! IDEA คิดสร้างสรรค์ไอเดีย
 • ขั้นตอนที่ 3 Business Model แผนพัฒนาธุรกิจ
 • ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion การผลิตและการกระจาย

และได้รับประสบการณ์อย่าง exclusive ใกล้ชิดกับพี่ผู้ประกอบการ (Founder) และรุ่นพี่ในค่าย TIA

ที่จะมาแชร์จุดเริ่มต้นของธุรกิจและการฝ่าฟันทุกอุปสรรค์ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นใคร …

ขอให้เป็นคนพิเศษที่จะเปิดเผยเฉพาะในค่าย เท่านั้นจ้า !

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 ที่ https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/29


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า