กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

“TIA2024” โอกาสของผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ มาถึงแล้ว !

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

เสาร์ 25 พฤษภาคม 2567

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

เป็นแบบเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 3 คน (รับ 40 ทีม)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

นักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และอาชีวะ อายุไม่เกิน 25 ปี

ของรางวัล

ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

ค่ายอบรมพัฒนาผลงาน STEAM4INNOVATOR : ในกรุงเทพและปริมณฑล // การประกวดแข่งขันชิงชนะเลิศ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2567

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

กลับมาอีกครั้ง
กับโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่
ได้แสดงฝีมือพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อชิงถ้วยรางวัลระดับประเทศ!!!
.
.
โครงการ Thailand Innovation Awards 2024 (TIA2024) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และความร่วมมือพิเศษจาก Education New Zealand (ENZ)
จัดโครงการสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และอาชีวะ ที่มีผลงานนวัตกรรมอยู่ แล้วต้องการพัฒนาเพื่อส่งประกวดให้เป็นสุดยอดนวัตกรรม !!
.
พิเศษสุดๆในปีนี้..
กับการพัฒนาผลงานด้วยกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ใน “ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์” STEAM4INNOVATOR Camp 2024 ในรูปแบบ Onsite
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567
ค่ายที่น้องๆจะได้เรียนรู้จริง ลงมือพัฒนาผลงานจริง!
พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสุด Exclusive! ทั้งทางด้านเทคนิค แผนธุรกิจ และการนำเสนอผลงานให้โดนใจ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
.
พิเศษอีกต่อ กับพัฒนาเพื่อเป็น international โดยความร่วมมือกับ Education New Zealand (ENZ) ที่จะมาช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ
และ Session สุดพิเศษ ที่จะได้เจอวิทยากรจากต่างประเทศมาร่วมพัฒนาน้องๆไปด้วยกัน แบบ Special!!
.
.
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้นน
.
วิธีการสมัคร

  1. Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ได้ที่ https://bit.ly/4cjLCMC
  2. เตรียมคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลงานและภาพตัวต้นแบบของผลงาน (Prototype)
  3. อัพโหลดคลิปลง YouTube ในรูปแบบ “Unlisted” (ไม่เป็นสาธารณะหรือไม่แสดงรายการ) เพื่อนำ Link มาใช้ในการสมัคร
  4. ถ้าพร้อมแล้ว กรอกข้อมูลสมัครได้ที่ https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/35

คุณสมบัติ
– นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.
– นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่าทั่วประเทศ
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
– กลุ่มละไม่เกิน 3 คน

ลักษณะผลงาน
นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก STEAM for Creative Economy คือ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ศิลป(Art) คณิตศาสตร์(Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน
ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เกณฑ์การพิจารณา
– ประเด็นปัญหา ที่มาของผลงาน และการแก้ปัญหาเชิงเทคนิค
– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละระดับความใหม่
– ศักยภาพเเละความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของผลงาน
– ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ได้ โดยคำนึงถึงตลาดและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
– ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสาร คุณภาพของผลงานเเละการนำเสนอ

เอกสารในการส่งเข้าประกวด

  1. แบบฟอร์มการสมัคร TIA2024 (ตั้งชื่อไฟล์: TIA2024_ชื่อผลงาน) โดยส่งมาในรูบแบบไฟล์ PDF
  2. VDO YouTube ความยาวไม่เกิน 5 นาที อัพโหลดในรูปแบบ “Unlisted” (ไม่เป็นสาธารณะหรือไม่แสดงรายการ) โดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลงานและภาพตัวต้นแบบของผลงาน โดยส่งมาในรูปแบบ Link URL

เปิด Timeline เส้นทางสู่การเป็นนวัตกร
1) สมัครเข้าร่วม : วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2567 > ฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย
2) ประกาศผลการคัดเลือก : 10 มิถุนายน 2567 > 40 ทีม ที่จะเข้าสู่การแข่งขัน โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยมปลาย/ปวช. และระดับปริญญาตรี/ปวส.
3) ยืนยันสิทธิ์ : 14 มิถุนายน 2567 > ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ
4) เข้าค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ STEAM4INNOVATOR Camp ในรูปแบบ On-site > 12 – 14 กรกฎาคม 2567 > เรียนรู้กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
5) ปรึกษาและพัฒนาผลงาน : กรกฎาคม 2567 > ขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงาน
6) ส่งรายงานพัฒนาผลงานและแผนธุรกิจ : 9 สิงหาคม 2567 > ส่งอัพเดทผลงานที่พัฒนาแล้ว เพื่อไปประกวดรอบชิงชนะเลิศ
7)* การประกวดรองชิงชนะเลิศ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ : สิงหาคม 2567 > พร้อมออกสู่สนามประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรม
8) พิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ : 5 ตุลาคม 2567 > ร่วมรับรางวัลในงานนวัตกรรมแห่งชาติ
9)* ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต่อยอดการประกวดเวทีระดับประเทศ : พ.ศ. 2568

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม.

การสนับสนุน
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 40,000 บาท เกียรติบัตร และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ
– หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
– ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
– เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม
– การประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคม ทุกทีมที่เข้ารอบต้องอยู่แสดงผลงาน
– โครงการฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
– ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ที่จะไปต่างประเทศ
– การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
—————————————————————-

อย่าลืม! Upload ไฟล์แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
(ตั้งชื่อไฟล์ : TIA24_ชื่อผลงาน)
Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ได้ที่ https://bit.ly/4cjLCMC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  1. Page Facebook : TIA : Thailand Innovation Awards
  2. Email : [email protected]
  3. โทร. 088-014-8795 (วรางคณา)

CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp