ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร

ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ “TISCO Financial Camp”

ปิดรับสมัครแล้ว

ธนาคารทิสโก้ ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย/ปวช. และคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญของทิสโก้และร่วมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

รุ่นที่ 16 : 8-13 ตุลาคม 2561
รุ่นที่ 17 : 15-20 ตุลาคม 2561
(ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

7 กันยายน 14 กันยายน 2561

จำนวนที่รับ

120 คน (นักเรียน 80 คน และคุณครูที่ปรึกษา 40 คน)

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย / ปวช.
สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ (กทม.)

จัดโดย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ในรูปแบบค่ายการเงิน “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” โดยส่งทีมเข้าร่วมสมัคร ทีมละ 3 คน ประกอบไปด้วย คุณครูที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 2 ท่าน สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม ค่ายการเงิน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดแก่โรงเรียน มูลค่ารวมถึง 200,000 บาท รับสมัคร…ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ทีมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินแบบผสมผสาน เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้ จากนักการเงินการธนาคารมืออาชีพ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักเก็บรู้จักใช้ สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้สัมผัสโลกการเงินการธนาคาร สร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน และความหลากหลายของอาชีพในธุรกิจการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ธนาคารทิสโก้มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าค่าย “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัย ทางการเงิน” ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียน คุณครู ครอบครัว ตลอดไปจนถึงโรงเรียน และชุมชนได้เป็นอย่างดี

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH