ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ประกวดแข่งขัน

ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ ปี 7 “ออมก่อนใช้ สร้างวินัย ทางการเงิน”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

รุ่นที่ 18 : 18-23 มีนาคม 2562
รุ่นที่ 19 : 1-6 เมษายน 2562
(ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

15 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนที่รับ

120 คน (นักเรียน 80 คน และคุณครูที่ปรึกษา 40 คน)

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย / ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ (กทม.)

จัดโดย

ธนาคารทิสโก้

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ในรูปแบบค่ายการเงิน “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” โดยส่งทีมเข้าร่วมสมัคร ทีมละ 3 คน ประกอบไปด้วย คุณครูที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 2 ท่าน สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม ค่ายการเงิน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดแก่โรงเรียน มูลค่ารวมถึง 200,000 บาท

รับสมัคร…ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ทีมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินแบบผสมผสาน เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้ จากนักการเงินการธนาคารมืออาชีพ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักเก็บรู้จักใช้ สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้สัมผัสโลกการเงินการธนาคาร สร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน และความหลากหลายของอาชีพในธุรกิจการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ธนาคารทิสโก้มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าค่าย “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัย ทางการเงิน” ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียน คุณครู ครอบครัว ตลอดไปจนถึงโรงเรียน และชุมชนได้เป็นอย่างดี

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH