ค่ายพัฒนาทักษะ

เพราะชีวิตมหาลัยมีเพียงครั้งเดียว…

ปิดรับสมัครแล้ว

ทำอย่างไรให้ชีวิตมหาลัยมีความสุขที่สุด? พบกับ Course พัฒนาศักยภาพ “ด้านความสุข”ผ่านหลักสูตร “เปิดห้องเรียนวิชาความสุข”วิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในมหาวิทยาลัย Harvard มหาลัยอันดับ 1 ของโลก

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

22-28 ธันวาคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

16 ธันวาคม 2561

จำนวนที่รับ

30 คน

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

บ้านไร่กฤษวรรณ เขาใหญ่

จัดโดย

ชมรมศาสตร์แห่งความสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line @toohappy สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

เพราะชีวิต ม ห า ลั ย มีเพียงครั้งเดียว

ทำอย่างไรให้ชีวิตมหาลัยให้มีความสุขที่สุด

ถ้าความสุขพัฒนาได้?

เป็น คอร์ส เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่ให้เก่ง แต่ทำให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้น ภายใน คอร์สจะถ่ายทอดความรู้ที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขเพิ่มขึ้นโดยใช้ความรู้จาก จิตวิทยา ธรรมะ ผ่านเกมส์กิจกรรม ฟังบรรยาย และลงมือปฏิบัติจริงภายในคอร์สนี้

ทำไมต้องพัฒนาความสุข?

ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาชีวิตที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาหนึ่ง เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตให้มีความสุขทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าหากเราสามารถพัฒนาความสุขของเราให้เพื่มขึ้นได้ ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความรู้ที่จะทำให้เราพัฒนาความสุขได้นั้น ถูกรวบรวมไว้ภายใน คอร์ส นี้แล้ว

ตัวอย่าง กิจกรรมและความรู้ในคอร์ส

  • เปิดห้องเรียนวิชาความสุข : วิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Harvard มหาลัยอันดับ 1 ของโลก
  • บอร์ดเกมส์ The pursuit of happiness : เกมส์ที่จำลองการใช้ชีวิตและการบริหารเวลาไปสู่ ความสุข
  • Muscle relaxation : เครื่องมือที่สามารถจัดการกับความเครียด และเพิ่มความสุขได้ในทุกๆวัน

ณ บ้านไร่กฤษวรรณ ที่พักดี อาหารอร่อย ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH