เปิดบ้าน/นิทรรศการ

งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 : เปิดบ้านมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

28-30 สิงหาคม 2560

การลงทะเบียนเข้างาน

เข้าชมได้ทุกวันไม่ต้องลงทะเบียน

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

งานนี้เหมาะกับใคร?

นักเรียนมัธยม ปวช. ผู้ปกครอง ที่สนใจมหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

จัดโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องจากเป็นห้วงเวลาแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

พบกับกิจกรรมต่างๆ

 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคณะวิชาต่างๆ
 • กิจกรรมปลูกต้นกล้าดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
 • ดนตรีรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
 • การสาธิตวาดภาพสดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9
 • หลักสูตรการเรียนการสอน การแนะแนวศึกษาต่อ จากบูธคณะวิชาต่างๆ
 • การเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
 • การประกวดพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • การแข่งขันทักษะทางวิทย์ ค่ายนักสืบน้อย การคัดกรองโรค ฐานกิจกรรมทั้ง 8 ฐาน
 • การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

กิจกรรมในงาน

ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ชม หลักสูตรการเรียนการสอน การแนะแนวการศึกษาต่อจากบูธคณะวิชาต่างๆ กิจกรรมการบูรณาการ วิชาชีพสร้างทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมนันทนาการคณะวิชาต่างๆ

#บัณฑิตวิทยาลัย

การเสวนาวิชาการหลักสูตรพหุวิทยาการโดยนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ (E-Poster) และการสาธิตงานด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม การแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

#คณะอักษรศาสตร์ : อักษราวิชาการ ( 28-29 ส.ค.60)

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนตามคำบอก (ภาษาฝรั่งเศส) การประกวดร้องเพลง(ภาษาฝรั่งเศส) ประเภทเดี่ยวและหมู่ การประกวดร้องเพลงภาษาเยอรมัน ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ เทคนิคทาง

#คณะศึกษาศาสตร์: ศึกษาวิชาการก้าวสู่ “ปีที่ 48 ศึกษาศาสตร์”

นิทรรศการ “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ” ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “พระราชวังสนามจันทร์ วังแห่งทวารวดีนคร” แนะแนวการศึกษาต่อผ่านกิจกรรมพี่สู่น้อง นิทรรศการเปิดบ้านสาธิตศิลปากร

#คณะวิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยสู่ยุค 4.0

งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในรูปแบบ Research Expo นิทรรศการ ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ของภาควิชาและร.ร ต่างๆในแถบภูมิภาค การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิงวิทยาศาสตร์ การประกวดพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล (สำหรับครู) ค่ายนักสืบน้อย การประกวดภาพถ่ายทางอากาศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การเสวนา การบรรยายเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากรีไซเคิลในรูปแบบหน้ากาก การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการใช้ขวดน้ำดื่มศิลปากรเพื่อสร้างนวัตกรรมทางชีววิทยา ฯลฯ

#คณะเภสัชศาสตร์: สัปดาห์เภสัชวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นิทรรศการเกี่ยวกับความหมายและประเภทเครื่องสำอาง ฐานกิจกรรม 8 ฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การแนะแนวศึกษาต่อ การคัดกรองโรค โครงการพัฒนาจิตอาสา ตามรอยเท้าพ่อ ร.9 การเลือกใช้และการทดสอบหมวกกันน็อค

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ :เปิดโลกวิศวะสร้างศิลป์ (Gear of Art) พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี่ ผลงานวิจัยและวิชาการ แนะแนวการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของภาควิชาตางๆ เช่น รู้จักปิโตรเคมีและวิศวกรรมวัสดุ ทับแก้วศิลปากร มหัศจรรย์ DNA การจำลองการจัดการทางวิศวกรรม อบรมการออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ROV KIT Camp 2017 การแข่งขันตอบคำถามวิชาคณิตศาสตร์และเคมี การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่เดินตามเส้นทางที่กำหนด

#คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

การสาธิตวาดภาพสดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 การวาดภาพเหมือนให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

#คณะมัณฑนศิลป์ : House of Creativity กิจกรรม Art & Design Work shop

นิทรรศการผลงานของนักศึกษา กิจกรรม work shop เช่น เพ้นท์กระเป๋าผ้า เสื้อยืด จานกระเบื้อง ทำเหรียญเซรามิค เลข ๙ กิจกรรมวาดภาพฯ

#หอศิลป์ : ๒๘ – ๒๙ ส.ค. ๖๐ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 กิจกรรมนำชมนิทรรศการเพื่อทำความรู้จักกับโครงการและเสริมสร้างความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัย

#ศูนย์คอมพิวเตอร์

การผลิตสื่อการเรียนการสอน e-learning,Web Portal, Google App Education โครงการพัฒนาระบบนำชม “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี” การออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานวิทยาศาสตร์และDigital Art สำหรับ STEM+A

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

นิทรรศการผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา Solar energy พลิกชีวิตให้ดีขึ้น:บางกระทุ่มโมเดล

#สำนักบริการวิชาการ

ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการ

#สำนักหอสมุดกลาง : All about Library

นิทรรศการ หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 กิจกรรม Library makes us smart การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
หนังสือทำมือ

สอบถามได้ที่ โทร.034-242649 โทร.(ภายใน) 22150 22151 หรือติดตามที่ www.su.ac.th www.extension.su.ac.th www.facebook.com/Tubkaewvichakarn

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า