ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว

โครงการเส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

12-14 กรกฎาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

30 มิถุนายน 2562

จำนวนที่รับ

70 คน

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)

ม.6 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดโดย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่ายและหน้าสมัครออนไลน์

กำหนดการจัดกิจกรรม

กําหนดการค่ายเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เส้นทางสู่ฝันให้ฉันเป็นเภสัชกร) ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน
16.00 – 16.30 น. พิธีเปิด
16.30 – 18.00 น. กิจกรรมสันทนาการ และการแบ่งกลุ่มย่อย
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก และชี้แจงกําหนดการของค่าย

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

06.00 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
07.00 – 08.00 น. ทําธุระส่วนตัว
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.15 น. กิจกรรม “หมอยา วิชาชีพที่เรารัก”
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “หมอยา วิชาชีพที่เรารัก” (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “รู้จักหมอยา ม.ทราย”
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มย่อย
16.00 – 18.30 น. กิจกรรมสันทนาการ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
18.30 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น และสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

06.00 – 07.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
07.00 – 08.00 น. ทําธุระส่วนตัว
08.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 11.00 น. กิจกรรม “ของฝากจาก ม.ทราย” เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
11.00 – 12.30 น. พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 045-353-610
  • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร งานรับนักศึกษา โทร. 045-353-120 หรือ 045-353-122 โทรสาร 045-353-119 
  • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 045-353-224
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH