CAMPHUB up tcas with TCASter

TCAS64: สรุปทุกทางเลือก ติดหรือไม่ติดรอบที่ 3 เลือกอะไรได้บ้าง?

สวัสดีฮะน้องๆ ชาวค่าย หลังจากที่เราได้ไปดู TCAS64: สรุป 5 เรื่องต้องคิดก่อนยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 กันมากับบทความของซีรีส์ CAMPHUB up tcas with TCASter ก่อนหน้านี้แล้ว..

วันนี้ พี่ช้าง ได้รวม 6 ทางเลือก ติดหรือไม่ติด TCAS รอบที่ 3 เลือกอะไรได้บ้าง มาให้เพื่อนๆ หรือน้อง ม.ปลายกันในบทความนี้แล้ว ทั้งคนที่สอบติดและไม่ติดครับผม

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

กำหนดการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3

 1. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1: 26 พฤษภาคม 64
 2. เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2: 26 – 27 พฤษภาคม 64
  • ถ้าหากไม่ต้องการเข้าเรียนต่อในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกให้เลือกไม่ใช้สิทธิ์ หรือไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในการประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
  • ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1)  สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้วไม่ติดอันดับอื่นที่สูงกว่า จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน  *ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว “ผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว “ไม่ผ่านการคัดเลือก” ก็จะยังมีสิทธิ์ในการสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ในสถาบันที่เข้าร่วม TCAS
 3. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2: 1 มิถุนายน 64
 4. สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี): 4 – 6 มิถุนายน 64

สอบติดอันดับที่ 1

 • ทางเลือกที่ 1.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 1.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก

สอบติดอันดับที่ 2

 • ทางเลือกที่ 2.1: กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 2.2: กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 2.3: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 2.4: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 2 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 2.5: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

สอบติดอันดับที่ 3

 • ทางเลือกที่ 3.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 3.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 3.3 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 3.4 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 3.5 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 3 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 3.6 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
 • ทางเลือกที่ 3.7 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3
 • ทางเลือกที่ 3.8 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 3.9 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

สอบติดอันดับที่ 4

 • ทางเลือกที่ 4.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 4.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 4.3 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 4.4 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 4.5 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 4.6 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 4 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 4 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 4.7 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
 • ทางเลือกที่ 4.8 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3
 • ทางเลือกที่ 4.9 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.10 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 4.11 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.12 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.13 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 4.14 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.15 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.16 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.17 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 4
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

สอบติดอันดับที่ 5

 • ทางเลือกที่ 5.1: กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 5.2: กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 5.3: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.4: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.5: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.6: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 4 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.7: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 5 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 5 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 5.8: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
 • ทางเลือกที่ 5.9: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3
 • ทางเลือกที่ 5.10: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.11: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.12: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 5.13: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.14: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.15: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.16: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.17: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.18: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 5.19: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.20: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.21: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.22: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.23: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.24: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.25: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.26: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.27: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.28: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.29: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.30: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

ไม่ผ่านการคัดเลือก

 • ทางเลือกที่ 1: ไม่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2
 • ทางเลือกที่ 2: ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับใดก็ได้ที่เคยสมัครไว้

สรุป 7 ประเด็นการรับสมัคร TCAS64 อย่างละเอียด

สำหรับใครที่พลาดไป ยังไม่ได้อ่านบทความ “TCAS64: สรุป 7 ประเด็นการรับสมัครอย่างละเอียด” ก็สามารถคลิกอ่าน พร้อมดูคลิปสรุปใน 8 นาทีได้ที่นี่เลย

อ่านบทความ


ไม่พลาดข่าวสาร TCAS

ติดตามข่าวสารการสอบ TCAS เพิ่มเติมได้ที่ tcaster.net หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCASter ที่รวมข้อมูลการสอบ TCAS ไว้ในที่เดียว

ผู้ใช้ iOS โหลดเลย! ผู้ใช้ Android โหลดเลย!


และสำหรับน้องๆ ทีม #dek64 ที่อยากจะอัปเดตข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบก่อนใครก็สามารถติดตามได้ที่ CAMPHUB up tcas with TCASter เลย


เขียนและเรียบเรียงโดย: พี่ช้าง CAMPHUB และ TCASter
กราฟิก: พี่อัยย์ CAMPHUB

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ช้าง

พี่ช้าง ทีมงานแคมป์ฮับสุดคิ้วท์ นักศึกษาคณะ ICT มหิดลที่มีใจรักในค่าย :)

ข้อมูลผู้เขียน

พี่อัยย์

พี่อัยย์ วิศวกรคอมพันธุ์เป็ด เขียนเกม เขียนแอพ เขียนเว็บ วาดรูป ทำกราฟฟิค

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า