กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
คอม/ไอที นิเทศ/สื่อสารมวลชน พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

การอบรม“เทคนิคการทำสื่อดิจิทัลด้วย AI”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมในสถานที่จริง วันเดียวจบ

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 15 มิถุนายน 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

40 ท่าน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

มีค่ามัดจำ 300 บาท เพื่อให้มั่นใจว่ามาอบรม โดยต้องจ่ายค่ามัดจำจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร และจะคืนเมื่อท่านอบรมเสร็จพร้อม certificate
คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.5 - ม.6 / ปวช. / ปวส. และ บุคคลทั่วไป (ปีการศึกษา 2567)
ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสมัครเพื่อมี google account, microsoft account และ download app Canva และ Capcut เอาไว้ด้วย

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้อง 21302 ตึก 21 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร
สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

เนื้อหาในการอบรม

9.00-10.30 น. Introduction to Generative AI for Business
ทําความรู้จัก Generative AI และเครื่องมือต่าง ๆ
Generative AI for Business
ศึกษากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Generative AI
พลังของ Generative AI และพัฒนาการ
ทําความเข้าใจ Function ของ Generative AI
ทําความเข้าใจกับหลักการเขียน Prompt เพื่อใช้งาน Generative AI

10.45-12.00 น. สร้างสื่อดิจิทัลด้านภาพ
สร้างสื่อดิจิทัลที่เป็นภาพด้วย AI
ตกแต่งภาพดิจิทัลด้วย AI

13.00-14.30 น. สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
ความรู้พื้นฐานด้านการทำสื่อ video
สร้างสื่อวิดีโอด้วย AI
14.45-16.00 น. สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ (ต่อ)
สร้าง scripts, เสียง
ตัดต่อวิดีโอ ด้วยมือถือ
นำเสนอผลงาน


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน