กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

WellTech Entrepreneur: Good health & Well-being

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

พฤหัส 16 – ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 2-7 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

จำนวนที่รับ

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 20 ทีม
ระดับอุดมศึกษา/ปวส. 10 ทีม
(ประมาน 150 คน)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

ของรางวัล

รางวัลรูปแบบทีม (ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ปวช.) รางวัลที่ 1 = 10,000 บาท รางวัลที่ 2 = 6,000 บาท รางวัลที่ 3 = 4,000 บาท รางวัลชมเชย = 1,000 บาท 2 ทีม รางวัลแบบทีม (ระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา ปวส.) รางวัลชนะเลิศ = 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ = 3,000 บาท รางวัลอันดับ 3 = 2,000 บาท รางวัลชมเชย = 1,000 บาท สำหรับ 2 ทีม

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 11 โซน A ชั้น G (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ทิ้งไว้ช่วงท้าย

WellTech Entrepreneur: Good Health & Well-being

About the Hackathon: WellTech Entrepreneur: Good Health & Well-being เป็นงานอีเวนท์สุดสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านโซลูชันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า Hackathon นี้มอบแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำงานให้นักศึกษาแต่ละทีมที่เข้าร่วมได้คิดค้นและสร้างสรรค์โซลูชันที่ช่วยแก้ไขปัญหาเชิงสังคมในแวดวงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ความเป็นมา: เราเล็งเห็นความสำคัญสุขภาพเป็นอันดับแรกและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมยุคปัจจุบัน ผู้จัดงานได้ออกแบบ Hackathon นี้ขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จและการเรียนรู้จากกิจกรรมก่อนหน้า เช่น Hackfest Series: 1.0 Circular Living และ 2.0 Smart City Hackathon มุ่งให้อำนาจแก่นักสร้างสรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งรวมถึงนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาด้านอาชีวะ และนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาโซลูชันที่สามารถกำหนดอนาคตของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขต: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Good Health & Well-being และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพได้ เช่น

การเข้าถึงที่สะดวก สบายสำหรับบริการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่ราคาไม่แพง เข้าถึงง่ายสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาส รูปแบบการจัดหาเงินทุนแบบใหม่ และสร้างสรรค์สำหรับบริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ

การจัดการโรคเรื้อรังและการเสริมศักยภาพของผู้ป่วย

เครื่องมือดิจิทัลและแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลตนเองในโรคเรื้อรัง การประสานงานดูแลแบบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการติดตามผู้ป่วย

การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต

บริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับประชากรที่อยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอ ลดความเสียหายของสุขภาพจิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

การดูแล ป้องกันสุขภาพและการจัดการโรค

แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลสำหรับการดูแลตั้งเเต่เนิ่นๆและลดความเสี่ยง วิธีการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการสุขภาพของประชากร

ส่งเสริมการมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรและดีต่อสุขภาพ

แนวทางที่ดีสำหรับการป้องกันโรคอ้วนและการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย ปรแกรมสุขภาพพนักงานในที่ทำงานและแรงจูงใจ/สิทธิประโยชน์

การเสริมสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพอากาศที่ล้ำสมัย ระบบจัดการน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

การเสริมพลังให้กับประชากรผู้สูงอายุ

เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะสำหรับการดำรงชีวิตอย่างอิสระ รูปแบบการดูแลแบบบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงบริการทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรมดิจิทัล

แพลตฟอร์มด้านสุขภาพดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเกิดใหม่ในสภาพแวดล้อมทางคลินิก

การจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืน

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับการกำจัดขยะทางการแพทย์ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล

การเสริมสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่มีความทนทานต่อภัยพิบัติ ระบบเตือนภัยและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ

การเกษตรในเมืองและแนวทางการเกษตรแนวตั้ง การเข้าถึงอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารในชุมชนที่ด้อยโอกาส

การแก้ไขปัญหาความโดดเดี่ยวทางสังคม

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเชื่อมต่อทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ โปรแกรมสนับสนุนในชุมชนสำหรับกลุ่มที่อ่อนแอ

การพัฒนาความรู้และการเข้าถึงด้านสุขภาพดิจิทัล

เครื่องมือข้อมูลสุขภาพและการศึกษาที่ใช้งานง่าย นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ส่งเสริมความมีส่วนร่วมสำหรับประชากรที่ถูกละเลย

การเสริมศักยภาพคนพิการ

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างอิสระ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้

แนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อความท้าทายของบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ

การช่วยเหลืองานอัตโนมัติและการป้องกันความเหนื่อยจากการทำงาน แบบจำลองกำลังงานด้านสุขภาพที่สามารถทำงานที่ไกลได้และการยืดหยุ่นในการทำงาน

การขนส่งทางการแพทย์ที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน

วิธีการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในระยะสุดท้าย ศูนย์กลางการขนส่งแบบหลายรูปแบบสำหรับการดูแลสุขภาพ

การขยายขอบเขตของการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลและระยะไกล

การพัฒนาและการรวมระบบการแพทย์ทางไกล คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่และโปรแกรมการกระจายข้อมูลทางสุขภาพ

การป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อ

การแก้ไขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิต นโยบายการดูแลสุขภาพป้องกันระดับชุมชน

การผสมผสานการแพทย์ทางดั้งเดิมและการแพทย์ทางร่วมสมัย

แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการแบ่งปันความรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณ แบบแผนดูแลผู้ป่วยผสมระหว่างการรักษาแบบดั้งเดิมและทางเลือก

ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพและการประกอบการ

โปรแกรมเร่งความเร็วและเติบโตสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ กลไกการลงทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

กฏ:

 • สมาชิกในทีมจำนวน 2-7 คน
 • วิธีการแก้ไขปัญหาต้องรวมการประกอบการในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน เสนอวิธีการนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
 • แนวทางแก้ไขที่เสนอจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมาย 3: สุขภาพและความอยู่ดีมีสุขที่ดี
  ตัวชี้วัดของประเทศ: (https://thailand.un.org/en/sdgs/3)
 • การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขัน Idea Pitch สามารถนำ Prototype มาประกอบการนำเสนอได้ แต่จะไม่มีผลต่อคะแนน
 • ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WellTech Entrepreneur วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 • ทุกกลุ่มต้องมาลงทะเบียนให้ตรงเวลา (ถ้าหากลงทะเบียนล่าช้าจะมีผลต่อคะแนน)
 • การนำเสนอ (Mentoring session) สำหรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ต้องนำข้อมูลไปนำเสนอกับกรรมการ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อในการนำเสนอ เช่น โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ หรือ Presentation มีเวลากลุ่มละ 10 นาที (ไม่ใช่การนำเสนอบนเวที)
 • การนำเสนอสำหรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 มีเวลาทีมละ 7 นาที กรรมการให้คำแนะนำ 3 นาที (เป็นการนำเสนอบนเวที)
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันแรกต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 ทั้งกลุ่ม
 • Presentation ต้องส่งภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. (หากส่งไม่ตรงเวลาที่กำหนดทีมผู้จัดขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน)
 • กลุ่มที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนกลุ่มมาเซ็นต์รับเงินรางวัล (ตัวแทนที่ให้สำเนาบัตรประชาชนต้องมีบัญชีธนาคารชื่อเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน)
 • ทุกกลุ่มต้องเตรียม laptop หรือ ipad มาอย่างน้อยทีมละ 1 เครื่อง
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างโรงเรียนกันได้
 • การตัดสินของกรรมการ และทีมผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์ในการให้คะแนน:

 • Innovation Business Solution & Relevancy to Industry 4.0 Technologies: 20%
 • Relevancy to SDGs (Good Health & Well-being): 20%
 • USP Unique Selling Point: 20%
 • Product/ Service Design: 20%
 • Team Pitching: 20%

รางวัล:

รางวัลรูปแบบทีม (ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ปวช.)
 • รางวัลที่ 1 = 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 = 6,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 = 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย = 1,000 บาท 2 ทีม
 • รางวัลแบบทีม (ระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา ปวส.)
 • รางวัลชนะเลิศ = 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ = 3,000 บาท
 • รางวัลอันดับ 3 = 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย = 1,000 บาท สำหรับ 2 ทีม

เข้าร่วมงานนี้ในงานสุดเร้าใจเพื่อร่วมมือกันสร้าง และพัฒนาวิธีการที่สามารถมีผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและชุมชนได้ อย่างเช่น บุคลากรทางการแพทย์ นำความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและจิตวิญญาณของนักธุรกิจมาเข้าร่วมกับเราใน WellTech Entrepreneur: Good Health & Well-being Hackathon


! มาร่วมระดมความคิดใน WellTech Entrepreneur เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน !

กำหนดการ WellTech Entrepreneur: Good Health & Well-being
จัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์ ณ อาคาร 11 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

Day 1) 16 May 2024 | 08.30 – 17.30 (Zone A, G Floor, Building 11, Sripatum University, Bangkok)

8.00 – 9.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
9.00 – 10.00 พิธีเปิดงาน WellTech Entrepreneur: Good Health & Well-being
10.00 – 12.00 Panel Discussion : “Entrepreneurial Innovation for Health and Well-being”
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 Mentoring Session
16.00 – 17.30 ประกาศรางวัล

Day 2) 17 May 2023 | 09.00 – 17.30 (Zone A, G Floor, Building 11, Sripatum University, Bangkok)

8.00 – 9.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)
9.30 – 10.00 พิธีกรแจ้งกำหนดการ และรายละเอียดการแข่งขัน
10.00 – 12.00 การนำเสนอโครงการของนักเรียน/นักศึกษา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 พิธีปิดโครงการ
14.30 – 15.30 ประกาศรางวัล

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมครั้งนี้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: [email protected] หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0952955447 (วรรณศา)

*** ป.ล. จะมีการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร (มหาวิทยาลัยไม่มีการสนับสนุนค่าเดินทาง และที่พัก แต่สามารถให้คำแนะนำได้)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp