ประกวดแข่งขัน

WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

ช่วงเวลาการรับสมัคร/ส่งผลงาน

1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคล

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

นักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

SPECIAL GIFT SEUB ของที่ระลึกสุดพิเศษ

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เว็บไซต์กิจกรรม

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว สืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร ผ่านกิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง

ชวนเล่าเรื่อง สืบ นาคะเสถียร ในมุมมองความประทับใจของคุณ หรือจะเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่ความประทับใจจากการเดินทางเที่ยวชมไพรกว้างและมหาสมุทรสุดขอบฟ้าก็ยินดีเปิดรับ บอกสิ่งที่คุณคิด บรรยายสิ่งที่คุณรู้สึก และบอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ จะเขียนบรรยายมาเป็นบทความ สารคดี หรือบทกวีก็ได้ ถ้ามีภาพประกอบด้วยก็ยิ่งดีมาก

กติกาก็ไม่ยาก เพียงส่งต้นฉบับ บทความ สารคดี (ความยาวอย่างน้อย 120 คำ หรือไม่ต่ำหว่า 2,000 ตัวอักษร) หรือจะมาในรูปแบบบทกวี (ไม่จำกัดรูปแบบ และจำนวนบท)

แนบต้นฉบับที่พิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word พร้อมชื่อผู้เขียน หรือนามปากกาที่ใช้ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับการติดต่อกลับให้ถูกต้อง แล้วส่งมาที่อีเมล snf@seub.or.th (ตั้งหัวข้ออีเมลว่า WILD-WRITE)

ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับคัดเลือก จะเผยแพร่ผ่าน www.seub.or.th เพื่อแบ่งปันแนวคิดอันงดงามของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กระจายกว้าง พร้อมของสมนาคุณจากรายการของที่ระลึกมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นรางวัล

แนวคิด

เปิดรับมุมมองความคิดสร้างสรรค์จากทางบ้าน ชวนเล่าประสบการณ์การเดินทาง ความประทับใจจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติ หรือความทรงจำถึง สืบ นาคะเสถียร

รูปแบบกิจกรรม

 1. เปิดรับงานเขียน บทความ บทความกวีที่เกี่ยวข้องกับ สืบ นาคะเสถียร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากบุคคลทั่วไป
 2. คัดเลือกผลงานที่เหมาะสม นำเสนอผ่านเว็บไซต์ seub.or.th สื่อโซเชียลมีเดียขององค์กร

กรอบเวลาดำเนินงาน

เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปทยอยเผยแพร่ผลงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563

หลักเกณฑ์การส่งงาน

 1. เป็นงานเขียนที่เล่าถึงประสบการณ์การเดินทาง เรื่องราวความประทับใจจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ สืบ นาคะเสถียร ก็ได้
 2. กฎกติกา ไม่ยาก ไม่มากเรื่อง
  1. บทความ
   • ความยาวไม่น้อยกว่า 100 คำ
   • หากมีภาพประกอบ แนบมาด้วยไฟล์ที่คมชัด (ไม่มีไม่เป็นไร)
  2. บทกวี
   • ไม่จำกัดความยาว จำนวนบท และเทคนิคการนำเสนอ
 3. แนบชื่อ หรือนามปากกาที่ใช้
 4. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับการติดต่อกลับให้ถูกต้อง

รางวัล

SPECIAL GIFT SEUB ของที่ระลึกสุดพิเศษ

ช่องทางส่งผลงาน

ส่งผลงานทางอีเมล: snf@seub.or.th (ตั้งหัวข้ออีเมลว่า WILD-WRITE)

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp