กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

ปิดรับสมัคร

26 พฤษภาคม 10 มิถุนายน 2560

ระดับการศึกษา

ม.ต้น / ม.ปลาย / อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า)

จัดโดย

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เว็บไซต์กิจกรรม Line @greenovation สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ปลุก-ปลูก-ปั้น คนรุ่นใหม่หัวใจวิทยาศาสตร์ ความฉลาดแบบนักนวัตกรรม!

ขอเชิญน้องๆ ม.ต้น ม.ปลาย และอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ที่เป็นอนาคตของชาติได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์อย่างมีทักษะและมีเหตุผล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการทำโครงงาน ถ้วยรางวัล และโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโครงงานโอลิมปิก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
โดยส่งข้อเสนอโครงการ ยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 เพื่อชิงโอกาสเข้าร่วมการบ่มเพาะแนวคิดการสร้างนวัตกรรมแบบเอกชน วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ พร้อมทุนสนับสนุนการทำโครงงานและการให้คำปรึกษาที่โรงเรียน สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 60

หัวข้อการประกวดภายใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว” ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวสู่ธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ได้รับการบ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านกระบวนการฝึกฝนการตั้งคำถามเพื่อแสวงสิ่งที่ดีกว่า วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ค้นคิด ค้นคว้า ค้นหา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงเกิดจิตสำนึกของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนวัตกรรมของเขาเหล่านี้สามารถนำไปใช้จริงในชุมชน สถานประกอบการ หรืออาจนำไปสู่สินค้าหรือบริการที่ออกสู่ตลาด ทั้งในรูปแบบนวัตกิจ (Startups) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ได้ อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp