ค่ายพัฒนาทักษะ

[เปลี่ยนรูปแบบค่าย] Young Safe Internet Leader Camp Version 2.0

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศ

สำหรับการจัดค่าย Young Safe Internet Leader Camp ขอเปลี่ยนเป็น Young Safe Internet Leader Online Camp โดยจะเป็นการจัดค่ายรูปแบบ Online ครั้งแรกค่ะ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า จากทั่วประเทศ

รายละเอียดกิจกรรมเบื้องต้นดังนี้
  • Online Learning : การเรียนรู้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโลกอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันสามารถระบุความเสี่ยง รู้วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Fake news, Cyberbully, Online Game & Sexual abuse ผ่านกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
  • Online Coaching : การดึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเป็นผู้นำการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ผ่านการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรูปแบบออนไลน์
  • การต่อยอด : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่นำเสนอ โดยจะได้รับการสนับสนุนเงินทุน การเสริมสร้างทักษะของโลกดิจิทัลที่สำคัญ เช่น ทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling) ทักษะการออกแบบข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) หรือทักษะดิจิทัลอื่นๆตามที่ตนเองสนใจ จากดีแทคและหน่วยงานพันธมิตร

ในการนี้ ดีแทคจึงขอเรียนเชิญท่านส่งทีมนักเรียนจำนวน 3 – 5 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Young Safe Internet Online Camp โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนต่อยอดโครงการ จำนวน 10,000 – 30,000 บาท สำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหาภัยร้ายในโลกออนไลน์ภายในโรงเรียนหรือชุมชน โดยสามารถติดตามรายละเอียด และการสมัครได้ทาง www.safeinternet.camp

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

28-30 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (ออนไลน์)

ปิดรับสมัคร

31 มีนาคม 10 เมษายน 2563

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ม.ต้น / ม.ปลาย
สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน และที่ปรึกษา 1 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

ดีแทคเฮ้าส์ จามจุรีสแควร์ กรุงเพทมหานคร

จัดโดย

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค / มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) / สำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ / Fab cafe Bangkok

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

ดูรายละเอียดและสมัครที่เว็บไซต์ค่าย

กิจกรรมค่าย Young Safe Internet Leader จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน และสามารถเผยแพร่ความรู้ในประเด็นดังกล่าวแก่เพื่อนๆ และสมาชิกในชุมชนของตนเองได้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดังกล่าว จะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น ข่าวปลอม (Fake News) การระรานทางไซเบอร์ (Cyberbully) เป็นต้น รวมทั้งการโอกาสในการไป Site Visit เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลที่น่าสนใจ รวมทั้งโอกาสในการชิงทุนรางวัลต่อยอดโครงการ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH