ประกวดแข่งขัน

1st Speech Contest 2019 สร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก รุ่นที่ 1

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รอบแรก)

17 กันยายน 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

6 กันยายน 2562

รูปแบบการรับสมัคร

ประเภทเดี่ยว

ระดับการศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน

ระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และตัวแทน 4 คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมกล่าวสุนทรพจน์ 24-28 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สถานที่จัดกิจกรรม

สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย), มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์กิจกรรม ดาวน์โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีในสังกัดสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมโครงการพัฒนาสร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก(นศม.) รุ่นที่ 1 ประกวดสุนทรพจน์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ Udayana International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาสามารถส่งคลิปวิดีโอคำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น). ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/SpeechContest2019

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH