ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

2B-KMUTT #15 ลองใช้ชีวิตนักศึกษาและลงมือทำงานวิจัยจริง!!

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

10 มีนาคม – 5 เมษายน 2561
(ค้างคืนหรือเลือกไปกลับก็ได้)

ปิดรับสมัคร

15 ตุลาคม 2560

จำนวนที่รับ

150-180 คน

ระดับการศึกษา

ม.4 ม.5 ปวช. ปี 1 และปี 2

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!!

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

2B-KMUTT โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.5 และ ปวช.ปี 1-2 ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศที่สนใจนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้ามาเรียนรู้งานวิจัยโดยฝึกภาคปฏิบัติในห้องทดลองจริง จากการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะทราบความถนัดและความสนใจของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ได้สั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ นวัตกรรม ตลอดจนเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิจัย

น้องๆ ที่ได้ร่วมโครงการ ยังอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้สัมภาษณ์เข้าเรียนต่อในสาขาต่างๆ ที่น้องๆ เลือก อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นกับผลงานที่น้องๆ ทำในค่าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โควตา)
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน
  4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกร

ติดตามรีวิวค่าย 2B-KMUTT ครั้งที่ 12 และ 13 ได้ที่นี่

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

FusePlus (พี่ฟิวส์)

พี่ชื่อฟิวส์ ตอนนี้จบวิศวเคมี บางมดแล้ว ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำแคมป์ฮับนะเออวววว์