กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

CHANGE INNOVATION AWARDS 2024 เวทีอิสระทางความคิดนวัตกรรม

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่มีการนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการทางออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

เมษายน – สิงหาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พุธ 15 พฤษภาคม 2567

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมอย่างน้อย 2 คน สูงสุดไม่เกิน 6 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

550 บาท

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย / ปวช. / เทียบเท่า

ของรางวัล

โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร หนังสือรับรองนวัตกรรม พร้อมทุนการศึกษาและบัตรส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

เป็นกิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

Change Education


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

เวทีอิสระทางความคิดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรม ประจำปี 2567
CHANGE INNOVATION AWARDS 2024
“คนเล็ก คิดใหญ่ ยอดนักคิดไทยทำได้จริง”

“ไอเดียดี…มีไว้ให้แข่งขัน” ปีที่ 4!
Change Education ชวนเหล่ายอดนักคิดทั่วประเทศร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน
เพียงแค่ส่งแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบ VDO ความยาวไม่เกิน 10 นาที (ไม่ต้องทำจริง) เพราะเรากำลังมองหายอดนักคิดของไทย ประจำปี 2567

เริ่มรับสมัคร 15 เม.ย. – 15 พ.ค. 2567 ภายใน 23.59 น. (ตอนสมัครไม่ต้องส่งผลงาน)
ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2567 ภายใน 23.59 น. (สมัครเข้าร่วมภายในเวลารับสมัครก่อนจึงจะส่งผลงานได้)
ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

***ช่วงเวลารับสมัคร ยังไม่ต้องส่งผลงานใดๆ

รูปแบบการแข่งขัน: แข่งขันประเภททีมในรูปแบบออนไลน์ โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกต้องนำเสนอผลงานแบบ Onsite ที่กรุงเทพฯ ในงาน CHANGE INNOVATION EXPO 2024 ในเดือนสิงหาคม 2567

หัวข้อการแข่งขัน

 1. แนวคิดนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและหุ่นยนต์
 2. แนวคิดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และระบบสาธารณสุข
 3. แนวคิดนวัตกรรมด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ทีมยอดนักคิดแต่ละทีม ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน และสูงสุดไม่เกิน 6 คน
 2. สมาชิกทุกคนในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ (สมาชิกอยู่ต่างสถาบันกันได้)
 3. ทีมยอดนักคิดทุกทีมจะต้องมีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน และสูงสุดไม่เกิน 2 คน โดยเป็นครูมาจากสถาบันการศึกษาสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่สมาชิกในทีมกำลังศึกษาอยู่ (ครูที่ปรึกษาหนึ่งคนสามารถเป็นครูที่ปรึกษาได้หลายทีม)
 4. สมาชิกหนึ่งคนสามารถอยู่ได้หลายทีม โดยความเป็นทีมยึดจากชื่อสมาชิกโดยไม่สนใจลำดับ กล่าวคือ หากสมาชิกในทีม 6 คน คือรายชื่อเดียวกันทั้งหมด แม้จะเปลี่ยนชื่อทีม แต่ถือเป็นทีมเดียวกันเพราะสมาชิกในทีมทั้ง 6 คน เหมือนกันทุกคน ดังนั้นหากสมาชิกแตกต่างกันแม้เพียงคนเดียวจะถือเป็นคนละทีมและสามารถสมัครเพื่อส่งผลงานในอีกหัวข้อหนึ่งได้ทันที
 5. หนึ่งทีมสมัครได้เพียงหนึ่งหัวข้อการแข่งขันและส่งผลงานได้เพียงหนึ่งผลงานเท่านั้น

การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

 1. คลิปวิดีโอนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความยาวเริ่มต้น 3 นาที สูงสุดไม่เกิน 10 นาที
 2. โครงร่างแนวคิดนวัตกรรมตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ
 3. โปสเตอร์โครงงาน แนวตั้ง ขนาด 1080×1350 px จำนวน 1 ใบ (ข้อมูลตามกำหนด)
 4. โปสเตอร์โครงงาน แนวนอน ขนาด 1200×630 px จำนวน 1 ใบ (รูปแบบสวยงาม)

ประเภทการแข่งขัน

 1. ประเภททั่วไป: แข่งขันตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ โดยแข่งขันและมอบรางวัลแยกตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (มี 3 โล่รางวัล)
 2. ประเภทพิเศษ: แข่งขันด้วยคะแนนโหวตทางออนไลน์จากบุคคลทั่วไป โดยแข่งขันรวมทุกหัวข้อ (มี 1 โล่รางวัล)

หมายเหตุ: ผู้สมัครทุกทีมจะได้รับสิทธิ์แข่งขันในประเภททั่วไปและหากนวัตกรรมมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน จึงจะสามารถลงทะเบียนแข่งขันในประเภทพิเศษได้

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. แนบสำเนาบัตรประชาชนหน้าแรกของสมาชิกทุกคนในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับต่อคนและต้องรวมมาเป็นไฟล์เดียวให้เรียบร้อย
 2. แนบหลักฐานชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 550 บาทต่อทีม

หมายเหตุ: เอกสารตามข้อ 1-2 ให้อัปโหลดในระบบ Final-Register ซึ่งจะระบุไว้ในโน้ตไลน์กลุ่มโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ตัวแทนของทีมสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ www.changeextra.com
 2. หลังทำการสมัครจะได้รับ Email เชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์โครงการให้สแกนเข้าร่วมกลุ่ม
 3. เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ Final-Register ที่ระบุไว้ในโน้ตกลุ่มไลน์โครงการ
 4. กรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครตามที่ระบบกำหนด

สิ่งที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. โล่รางวัลเกียรติยศ (เฉพาะผู้ได้รับรางวัลตามที่สถาบันฯ กำหนด)
 2. เกียรติบัตรรางวัลต่างๆ (เฉพาะผู้ได้รับรางวัลตามที่สถาบันฯ กำหนด)
 3. ทุนการศึกษาและบัตรส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท (เฉพาะผู้ได้รับรางวัลตามที่สถาบันฯ กำหนด)
 4. เกียรติบัตรเข้าร่วม (ได้รับทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องส่งผลงานเข้าแข่งขันด้วย)
 5. หนังสือรับรองการสร้างสรรค์นวัตกรรม (ได้รับทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องส่งผลงานเข้าแข่งขันและมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน)
 6. สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาการเชิงปฏิบัติการ “คนเล็ก คิดใหญ่ ยอดนักคิดไทยทำได้จริง” เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทันสมัย เปิดกว้างทางวิสัยทัศน์ตามทันโลกปัจจุบัน พร้อมพาทัวร์ส่องนวัตกรรมที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก

ไฮไลท์โครงการ

 1. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คนเล็ก คิดใหญ่ ยอดนักคิดไทยทำได้จริง” (ทุกทีมที่สมัครได้เข้าร่วม)
 2. การแข่งขันประเภททั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงาน Onsite ที่กรุงเทพฯ ในงาน CHANGE INNOVATION EXPO 2024 ที่จะจัดขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2567
 3. การแข่งขันประเภทพิเศษ ทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทพิเศษจะได้รับการนำเสนอผลงานเพื่อรับคะแนนโหวตทางออนไลน์จากบุคคลทั่วไปในนิทรรศการออนไลน์ ตลาดนัดนวัตกรรม CHANGE INNOVATION MARKET 2024

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 550 บาทต่อทีม
***สมัครเฉพาะตัวแทนของทีมเท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียนสมัครทุกคนในทีม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1YRbTggJ2eZjXcBcvbxQ3fnPuNAIfD8Z7/view?usp=sharing
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ: https://drive.google.com/file/d/1pHW7tEJJd6upOTz6XqSbZ821ZqSFaRV5/view?usp=sharing
แบบฟอร์มโครงร่างนวัตกรรม: https://drive.google.com/file/d/1Le92zmjkvk5N00oKz8th83jTIGm6gGyg/view?usp=sharing
เอกสารโครงการทั้งหมดและโปสเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์: https://drive.google.com/drive/folders/1pJBmmnMbWZYwzj6M5idgBqhsIFMNfRKY?usp=sharing

แล้วมาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคนไทยไปด้วยกันนะเหล่ายอดนักคิดทั่วไทย!!!


พบปัญหาในการสมัครติดต่อสอบถามได้ที่

Line Official: https://lin.ee/wKaNZNc หรือ ID: @changeeducation (มี @
ด้วยนะ) [แนะนำช่องทางนี้เป็นพิเศษ]
Facebook: https://www.facebook.com/ChangeEdu360/
IG: https://www.instagram.com/change_education360


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp